123
Hội nghị BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Thứ Sáu, 13/07/2018, 18:21 (GMT+7)

BHG - Ngày 13.7, tại hội trường Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết BCH Liên hiệp Hội lần thứ 3 đề ra trên các mặt: Tổ chức bộ máy của cơ quan thường trực Liên hiệp Hội được củng cố và phát triển theo hướng nâng cao về chất lượng; hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức KH&KT được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức; tổ chức tư vấn, phản biện thành công 2 đề tài/nhiệm vụ về đánh giá thực hiện chính sách và xây dựng chính sách do HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao, được các cấp các ngành đồng tình và đánh giá cao. Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh cũng đã chủ động đề xuất các chương trình, đề án, dự án nhiệm vụ KH&CN, được Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ (NGOs) tài trợ triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội... Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động, cuộc thi, hội thi, giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam trên địa bàn tỉnh; hoàn thành công tác tư vấn, phản biện đối với một số chương trình, đề án, dự án trọng tâm do tỉnh giao; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện thành công các đề tài, nhiệm vụ KH&CN do Liên hiệp hội Việt Nam và các tổ chức NGOs trong nước và quốc tế hỗ trợ...

Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN

 

.