123
Hội nghị tư vấn, phản biện "Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị tư vấn, phản biện "Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Thứ Ba, 21/03/2017, 17:46 (GMT+7)

BHG- Sáng 21.3, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị tư vấn, phản biện “Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tham gia Hội đồng phản biện (HĐPB) có lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học của T.Ư, địa phương.

Các nhà khoa học, các đại biểu tham gia phản biện và đóng góp ý kiến đối với đơn vị thực hiện Dự án.
Các nhà khoa học, các đại biểu tham gia phản biện và đóng góp ý kiến đối với đơn vị thực hiện Dự án.

Dự án “Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là cơ quan chủ trì và Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ TN&MT) là đơn vị tư vấn. Theo đó, báo cáo quy hoạch của Dự án đã trình bày được những nội dung cơ bản như: Đặc điểm tự nhiên, KT-XH; hiện trạng tài nguyên nước, khai thác sử dụng nước, các vấn đề tồn tại trong việc khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; dự báo xu thế biến động tài nguyên nước cũng như nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên nước; báo cáo quy hoạch đã đưa ra được 7 nhiệm vụ chính trong bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030…

Trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương, ý kiến của các nhà khoa học, HĐPB cho rằng: Báo cáo quy hoạch này vẫn chưa tương xứng với một báo cáo quy hoạch cấp tỉnh; cần chỉnh sửa lại tên của Dự án nhằm đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, đầy đủ nội dung; nội dung chỉ bao gồm quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mà thiếu đi 2 nội dung cần thiết là: Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước và quy hoạch phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; báo cáo chưa nêu được phương pháp, cách tiếp cận trong việc lập quy hoạch tài nguyên nước; những tác động xấu, bất lợi do nguồn nước từ Trung Quốc và hạ du các sông của tỉnh chưa dược xem xét, đánh giá cụ thể… Do đó, phương án quy hoạch chưa có tính thuyết phục và chưa đảm bảo tính khả thi.

Kết thúc Hội nghị, HĐPB đã yêu cầu cơ quan chủ trì và đơn vị tư vấn cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp và hoàn thiện cả về cấu trúc, bố cục và nội dung quy hoạch; bổ sung các nội dung, giải pháp cần thiết cho kỳ quy hoạch đến năm 2020, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 sao cho phù hợp, trước khi trình UBND tỉnh xem xét, thông qua.

TIẾN LÂM

.