Hội nghị giao ban Dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Thứ Tư, 09/09/2020, 15:03 (GMT+7)

BHG - Ngày 8.9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư giao ban công tác triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (Dự án 513) và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tính đến hết tháng 7, Bộ Nội vụ đã khảo sát thực tế và đề xuất phương án kỹ thuật xác định địa giới hành chính tại 15/16 khu vực cấp tỉnh do lịch sử để lại và xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 28 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 129 đơn vị cấp huyện và 610 đơn vị hành chính cấp xã có biển để Bộ Nội vụ xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời ban hành các văn bản quy định kỹ thuật và định mức xác định đường địa giới hành chính, lập bản đồ địa giới hành chính để các địa phương căn cứ triển khai thực hiện.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đã tiến hành sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 6 đơn vị; 1.027 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 546 đơn vị. Trong quá trình thực hiện, các địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu, xem xét vị trí địa lý, truyền thống, văn hóa… tạo thuận lợi để sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, xã.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, sau 8 năm thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về địa giới hành chính và gần 2 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp có hiệu quả giữa các bộ, ngành và các địa phương. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các ban, bộ, ngành, địa phương căn cứ tình hình thực tế để chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; có chính sách đặc thù theo phân cấp để giải quyết hạn chế, vướng mắc nhằm thực hiện tốt Dự án 513 và sắp xếp, tinh giản bộ máy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Nguyễn Đoan

.