Kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại huyện Vị Xuyên

Thứ Ba, 24/07/2018, 09:13 (GMT+7)

BHG - Ngày 23.7, Đoàn kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính (CHKL – KCHC) của tỉnh đã kiểm tra đột xuất tại huyện Vị Xuyên.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại thị trấn Việt Lâm và 13 phòng, chuyên môn trực thuộc. Qua kiểm tra, cơ bản UBND huyện Vị Xuyên đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các nội dung về việc CHKL – KCHC; văn hóa công sở, đạo đức công vụ đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Huyện cũng đã đưa thủ tục hành chính vào giải quyết tập trung tại Trung tâm phục vụ hành chính công của huyện; 100% các xã, thị trấn đã giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các thủ tục hành chính được trả đúng hạn và trước hạn.

Đoàn kiểm tra CHKL – KCHC tỉnh kiểm tra tại Phòng Công thương, huyện Vị Xuyên
Đoàn kiểm tra CHKL – KCHC tỉnh kiểm tra tại Phòng Công thương, huyện Vị Xuyên

Qua kiểm tra thực tế vẫn còn một số tồn tại như: Các cơ quan hành chính Nhà nước chưa niêm yết sơ đồ bố trí phòng làm việc của cơ quan và được đặt tại nơi thuận tiện, dễ nhìn, dễ thấy; phòng từ 2 người trở lên phải niêm yết danh sách, chức vụ cán bộ, công chức trước phòng làm việc, tại bàn làm việc phải có biển tên đối với chức danh lãnh đạo. Cần niêm yết quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị. Sau khi kiểm tra, Đoàn kiểm tra CHKL – KCHC của tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo huyện, các xã, thị trấn kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm. Bên cạnh đó, huyện Vị Xuyên cần chỉ đạo CB, CCVC ở các cơ quan, các xã tiếp tục thực hiện nghiêm việc chấp hành chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao chất lượng giải quyết và thực thi công vụ.

                                                Tin, ảnh: My Ly

.