123
Thành lập chi cục thuế khu vực, tinh giản bộ máy - không phát sinh chi phí cho doanh nghiệp - Báo Hà Giang điện tử

Thành lập chi cục thuế khu vực, tinh giản bộ máy - không phát sinh chi phí cho doanh nghiệp

Thứ Bảy, 30/06/2018, 17:01 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành T.Ư về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, ngày 13/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch triển khai, sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế các quận, huyện, thị xã thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, đảm bảo tinh gọn, ổn định, không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Triển khai nhiệm vụ này, ngay khi có Quyết định 520/QĐ-BTC, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng Đề án thành lập chi cục thuế khu vực trình các cấp có thẩm quyền xin ý kiến tham gia và thẩm định Dự án.

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-BTC, đến  quý III, năm 2018  Cục Thuế tỉnh sẽ sáp nhập 8 Chi cục Thuế các huyện xuống còn 4 chi cục; các chi cục thuế còn lại tiếp tục sắp xếp theo lộ trình. Việc triển khai tiến hành khẩn trương, đồng bộ, song quá trình chia tách không ảnh hưởng đến việc khai, nộp thuế của các tổ chức cá nhân.

Theo Quyết định số 520/QĐ-BTC, trước tháng 9.2018, Cục Thuế Hà Giang sẽ tiến hành sắp xếp, sáp nhập 8 chi cục thuế thành 4 chi cục thuế khu vực như sau:

+ Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ-Yên Minh; trụ sở chính đặt tại huyện Quản Bạ.

+ Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn-Mèo Vạc; trụ sở chính đặt tại huyện Đồng Văn.

+ Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang-Quang Bình; trụ sở chính đặt tại huyện Bắc Quang.

+ Chi cục Thuế khu vực Xín Mần-Hoàng Su Phì; trụ sở chính đặt tại huyện Hoàng Su Phì.

Việc sáp nhập các chi cục thuế đã được nghiên cứu, xây dựng thành đề án, đảm bảo các chi cục thuế khu vực sau khi thành lập hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, kết hợp sắp xếp lại nguồn nhân lực để thực hiện tinh giản biên chế, đồng thời vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho NNT trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Trong quá trình triển khai, Cục Thuế nghiên cứu đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập căn cứ theo yếu tố địa lý, có tính đến yếu tố văn hóa, lịch sử và các điều kiện khác. Do đó, việc sắp xếp, sáp nhập 8 chi cục thuế thành 4 chi cục thuế để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý.

Việc lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo khi sáp nhập các chi cục thuế cũng có tiêu chí rõ ràng, thực hiện chỉ đạo Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế tạm thời sẽ dừng bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo cấp Chi cục Thuế hoặc tương đương để ưu tiên cho việc sắp sếp công chức lãnh đạo thuộc chi cục thuế khi triển khai sắp xếp, sáp nhập. Đối với cấp trưởng, sẽ ưu tiên bố trí các chức danh tương đương trong đơn vị. Trường hợp không thể bố trí các chức danh tương đương thì bố trí cấp phó tại các bộ phận phù hợp và được ưu tiên xem xét bổ nhiệm cấp trưởng khi đơn vị có nhu cầu.

Đối với cấp phó (chi cục phó và đội phó), trong thời gian thực hiện việc sắp xếp, số lượng cấp phó của các chi cục thuế có thể cao hơn quy định. Về lâu dài, sẽ điều chuyển, sắp xếp lại để đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định. Trường hợp điều chuyển công chức lãnh đạo giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo, đồng thời xem xét hỗ trợ đối với các trường hợp công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Đối với công chức thừa hành tại các đội phục vụ nội ngành như hành chính - nhân sự - quản trị - tài vụ… thì cơ bản giữ nguyên biên chế. Sau khi sắp xếp Cục Thuế sẽ có biện pháp tinh giản dần theo hướng cử đi đào tạo bồi dưỡng để tăng cường cho những bộ phận chuyên môn nghiệp vụ quản lý theo chức năng. Đối với những công chức dôi dư không sắp xếp được, sẽ có phương án tinh giản và báo cáo cấp có thẩm quyền có chính sách hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi của người lao động.            

Trong quá trình xây dựng đề án sáp nhập các chi cục thuế, Cục Thuế đã quan tâm  mối quan hệ giao dịch một cửa giữa cơ quan thuế và NNT; cơ quan thuế với các cơ quan liên quan trên địa bàn và nội bộ cơ quan thuế. Trong đó đặc biệt quan tâm cơ quan thuế với NNT luôn được chú trọng theo tinh thần tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế giảm thời gian, chi phí đi lại... Để thực hiện nhiệm vụ, vẫn duy trì bộ phận tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho NNT tại trụ sở cũ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai, nộp thuế điện tử, cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi  cho NNT. Quá trình thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin đã đáp ứng được việc điện tử hóa các thủ tục hành chính, việc sắp xếp lại các trụ sở làm việc theo hướng thu gọn, nhằm tiết kiệm kinh phí, đồng thời vẫn đảm bảo hoạt động diễn ra bình thường và chất lượng phục vụ NNT ngày càng được nâng cao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị thu ngân sách trên địa bàn trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

 Lê Ngọc Tới (Cục thuế)

.