Dựa vào dân, cùng dân phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm

Thứ Tư, 22/04/2020, 08:55 (GMT+7)

BHG - Công tác vận động, tổ chức phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) là trách nhiệm của mọi lực lượng trong xã hội; trong đó, Công an là nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn xây dựng và tổ chức phong trào. Thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác với những nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Mô hình dòng họ Vi tự quản về ANTT của xã Tiên Kiều (Bắc Quang) trao đổi kinh nghiệm hoạt động cùng cán bộ Công an huyện.                Ảnh: Hoàng Hiền
Mô hình dòng họ Vi tự quản về ANTT của xã Tiên Kiều (Bắc Quang) trao đổi kinh nghiệm hoạt động cùng cán bộ Công an huyện. Ảnh: Tư liệu của Hoàng Hiền

Mục tiêu chính của phong trào là huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Do đó, Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, giải quyết các vụ việc; đồng thời làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không theo và học đạo trái pháp luật cũng như di cư tự do. Nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác và đặc biệt là công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, các địa bàn phức tạp về ANTT; đồng thời, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm… Ký kết quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; phối hợp với Công an các tỉnh giáp ranh xây dựng khu vực giáp ranh an toàn về ANTT và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong vùng và thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.  

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được đổi mới với nhiều hình thức và nội dung gắn việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở các địa bàn trọng điểm, địa bàn tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn phức tạp về trật tự xã hội…; trọng tâm là tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013 – 2020”. Cùng với việc tuyên truyền, vận động; các đơn vị cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xây dựng các mô hình, phong trào phù hợp với tính chất, đặc điểm của địa bàn và nguyện vọng của nhân dân. Điển hình là các mô hình: “Tiếng mõ an ninh, chiếc gậy an toàn”, “Tổ tự quản theo chòm xóm, cụm dân cư”, “Dòng họ Bảo Quang tự quản“, “Cổng chợ văn minh”, “Cổng trường an toàn về ANTT và trật tự an toàn giao thông”, “Làng Mông kiểu mẫu về đảm bảo ANTT“, “Cụm dân cư an toàn đoàn kết, không có tội phạm”,... ngày càng hoạt động hiệu quả và được nhân rộng. Các mô hình tự quản về ANTT cũng luôn được quan tâm triển khai xây dựng. Hiện, có 11 mô hình phòng, chống tội phạm được xây dựng theo Chỉ thị 25/CT-UBND, ngày 14.9.2007 của UBND tỉnh với 101 thành viên; 401 mô hình xây dựng theo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013 - 2020” với 3.681 thành viên tham gia; hiện, toàn tỉnh có 2.144 tổ tự quản với 12.576 thành viên... 

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” cũng đặc biệt chú trọng đẩy mạnh thực hiện tốt công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở cùng với cải cách hành chính, tránh gây phiền hà cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tự giác tham gia phong trào một cách thiết thực, hiệu quả. Lấy tiêu chí “4 cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cùng học tiếng dân tộc” làm công tác vận động và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó, tạo mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân; đồng thời, phát huy được tính tích cực và tự giác của người dân. Qua đó, nhân dân tích cực tham gia phong trào bằng việc phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giúp đỡ những người lầm lỗi, vi phạm pháp luật... Từ khi phong trào được phát động đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp 1.335 tin có giá trị cho lực các lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham gia 93 vụ truy bắt đối tượng vi phạm; vận động 12 đối tượng ra đầu thú; bảo vệ hiện trường 170 vụ việc; cấp cứu 526 trường hợp bị tai nạn;  phòng, chống thiên tai, dịch bệnh được 609 đợt; quản lý, giáo dục, giúp đỡ 290 đối tượng chấp hành xong hình phạt tù, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh bắt buộc; hòa giải được 805 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân...

Dựa vào dân, cùng với nhân dân thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; mỗi thành tích, mỗi chiến công và sự lớn mạnh của lực lượng công an đều có công lao đóng góp to lớn của nhân dân. Đó là thành công của công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn trong thời gian qua.

Trương Minh Trúc (Phòng PV05 Công an tỉnh)

.