Từng bước chính quy lực lượng công an xã

Thứ Ba, 17/03/2020, 14:38 (GMT+7)

BHG - Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường lực lượng công an chính quy (CACQ) đảm nhiệm chức danh công an xã; Công an tỉnh đã điều động 142 CACQ về đảm nhận các chức danh công an xã (CAX) tại 49 xã của tỉnh.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ký kết chương trình hành động thanh niên xung kích, tình nguyện xuống địa bàn.                          Ảnh: Phương Thúy
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ký kết chương trình hành động thanh niên xung kích, tình nguyện xuống địa bàn. Ảnh: Phương Thúy

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã định hướng, chỉ đạo các đơn vị đoàn trực thuộc và đoàn công an các huyện, thành phố hưởng ứng và phát động tinh thần xung kích của lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện chủ trương chính quy lực lượng CAX; trong đó, đã làm tốt một số nhiệm vụ: Tuyên truyền, vận động để ĐVTN hiểu rõ chủ trương bố trí CACQ đảm nhận các chức danh CAX là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Công an tỉnh. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đòi hỏi phải điều chỉnh, tổ chức lại lực lượng một cách khoa học và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở cơ sở. Đồng thời, tạo sự đồng thuận cao trong CBCS, ĐVTN từ các đơn vị phòng đến và công an các huyện, thành phố thành đợt sinh hoạt chính trị trong thực hiện chủ trương bố trí CAX chính quy. Từ đó, tình nguyện hoặc sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi được điều động đảm nhiệm chức danh CAX; góp phần thực hiện tốt khẩu hiệu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Các đơn vị đoàn cấp cơ sở thuộc Công an tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của ĐVTN được bố trí công tác tại CAX; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo và các đơn vị chức năng giải quyết những vấn đề phát sinh trong tư tưởng, tâm lý của ĐVTN; phối hợp với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư giới thiệu sinh hoạt Đoàn cho ĐVTN công an được điều động về công tác tại CAX nhằm đảm bảo quyền lợi cho ĐVTN và các quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cụ thể hóa chương trình hành động, BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn đoàn của lực lượng Công an tỉnh để phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách liên quan và ghi nhận 141 ĐVTN xung kích, tình nguyện đảm nhận các chức danh CAX. Đây là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ tại các địa bàn khó khăn, phức tạp, vì an ninh trật tự của Tổ quốc; khắc họa một cách sinh động phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ - người ĐVTN công an theo 6 điều Bác Hồ dạy.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong thực hiện chủ trương chính quy lực lượng CAX, như: Tham mưu lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho ĐVTN được bố trí đảm nhận công tác tại CAX; trong đó, tập trung vào công tác nghiệp vụ cơ bản và kỹ năng vận động quần chúng, tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa để góp phần cải thiện điều kiện, cơ sở vật chất như nhà làm việc, máy tính, máy in và vật dụng cần thiết cho lực lượng cơ sở; tiến hành rà soát, đề xuất các hình thức động viên, hỗ trợ đối với gia đình, thân nhân ĐVTN còn nhiều khó khăn trong cuộc sống; nhất là đối với các đồng chí công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Mạnh Tuấn (Phó Bí thư ĐTN Công an tỉnh)

.