Thành phố Hà Giang với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Thứ Ba, 11/02/2020, 16:06 (GMT+7)

BHG - “Trong bầu trời, không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn đuốc sáng, soi đường cho cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Giang (TPHG) trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân để thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBV ANTQ).

Công an phường Quang Trung trao đổi kế hoạch tuần tra, kiểm soát địa bàn.
Công an phường Quang Trung trao đổi kế hoạch tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Trước tiên, không thể né tránh những hạn chế cản bước phát triển của phong trào “TDBVANTQ” trên địa bàn TPHG trong những năm qua. Đó là tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông tuy đã được kiềm chế, đẩy lùi song vẫn còn diễn biến phức tạp. Phong trào “TDBVANTQ” ở một số địa phương chưa được quan tâm, chú trọng. Một số mô hình, tổ tự quản về an ninh trật tự (ANTT) còn mang tính hình thức, hoạt động chưa thực sự hiệu quả… Những hạn chế trên xuất phát từ một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức trong lãnh, chỉ đạo. Công tác nắm tình hình của lực lượng Công an xã, phường trên một số lĩnh vực, địa bàn, đối tượng chưa sâu sát, kịp thời… Hơn nữa, một bộ phận người dân còn lơ là, mất cảnh giác trong quản lý tài sản hoặc còn tư tưởng sợ bị liên lụy, né tránh không dám tố giác các hành vi vi phạm pháp luật…

Tuy nhiên, trên tinh thần nỗ lực khắc phục, vượt lên những hạn chế, khó khăn; năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết của toàn thể nhân dân phong trào “TDBVANTQ” trên địa bàn TPHG đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, ghi dấu nhiều kết quả quan trọng. Trước hết, phong trào được thực hiện qua công tác tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng nhân dân. Trong năm 2019, toàn thành phố  tổ chức 154 buổi tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào “TDBVANTQ” cho trên 23.000 người tham gia. Ngoài ra, việc tuyên truyền còn được thực hiện qua hệ thống loa FM tại các điểm công cộng và các xã, phường; tổ chức cho hơn 6.000 người đại diện cho các gia đình, cán bộ, học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật… Đặc biệt, việc tổ chức Ngày hội “TDBVANTQ” tại các xã, phường đã nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời huy động được sức mạnh tổng hợp của họ tham gia giữ vững ANTT. Qua phát động phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 654 tin, trong đó có 326 tin có giá trị phục vụ công tác.

Song hành với các kết quả trên, Công an thành phố đã xây dựng nhiều kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT; phòng, chống tội phạm… Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện phong trào “TDBVANTQ”. Kết quả năm 2019 cho thấy, có 8 xã, phường và 45 cơ quan, đơn vị được Chủ tịch UBND TPHG công nhận đạt loại Xuất sắc và Khá trong phân loại phong trào “TDBVANTQ”. Bên cạnh đó, hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn TPHG vẫn từng ngày góp phần giữ gìn ANTT của thành phố. Tính đến nay, thành phố có 26 mô hình tự quản về ANTT. Nhìn chung, các mô hình được duy trì hoạt động thường xuyên và phát huy hiệu quả, nhất là các mô hình, như: “Cổng trường đảm bảo an toàn về ANTT”, “Khu trọ an toàn về ANTT”, “Tuyến phố đảm bảo an toàn về ANTT và trật tự an toàn giao thông”… Đối với các “Tổ tự quản về ANTT”, hiện toàn thành phố có 99 tổ với 676 thành viên. Nổi bật như mô hình tại tổ 3 phường Trần Phú; tổ 11 phường Minh Khai…

Để phong trào “TDBVANTQ” trên địa bàn TPHG tiếp tục phát huy hiệu quả, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải đặt ra. Trong đó, việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TDBVANTQ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2020” của UBND tỉnh cần được các cấp, ngành của thành phố dành sự quan tâm đặc biệt. Tiếp đến, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới tất cả cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân để học tập và thực hiện. Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nên gắn việc thực hiện phong trào với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, cần tiếp tục củng cố, xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, mô hình Tổ tự quản về ANTT; thường xuyên kiểm tra, đánh giá và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào cũng như nghiêm khắc phê bình các đơn vị yếu kém, không coi trọng phát triển phong trào…

Thực tế cho thấy, phong trào “TDBVANTQ” trên địa bàn TPHG được thực hiện trong những năm qua đã khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Kết quả đó là động lực để các cấp, ngành của TPHG tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ

.