Duy trì hiệu quả ngày chính trị và văn hóa tinh thần

Thứ Tư, 27/11/2019, 09:00 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, việc duy trì ngày chính trị và văn hóa tinh thần đã được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm triển khai toàn diện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; qua đó, kịp thời giải quyết các vấn đề về tư tưởng nảy sinh trong đơn vị.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thường xuyên dự, chỉ đạo Ngày chính trị và văn hóa tinh thần để nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thường xuyên dự, chỉ đạo Ngày chính trị và văn hóa tinh thần để nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ.

Theo Đại tá Nguyễn An Phong, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Ngày chính trị và văn hóa tinh thần là “diễn đàn” đối thoại dân chủ trong đơn vị; trong đó, chú trọng việc đối thoại giữa cán bộ và chiến sĩ. Ngày chính trị và văn hóa tinh thần ở đơn vị được tổ chức vào thứ năm, tuần 1 của tháng gắn với sinh hoạt ngày Đảng và ngày pháp luật. Trong buổi sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) sẽ thể hiện quyền dân chủ của mình, bày tỏ ý kiến trên tất cả các mặt chính trị, xã hội, quân sự, hậu cần, chuyên môn kỹ thuật cũng như các chế độ, chính sách, tâm tư, nguyện vọng chính đáng...

Thực tế trong buổi sinh hoạt ngày chính trị và văn hóa tinh thần, sau khi quán triệt các văn bản của cấp trên và thông báo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; lãnh đạo, chỉ huy đơn vị dành phần lớn thời gian để trao đổi, đối thoại, đồng thời giải đáp những ý kiến, kiến nghị của CBCS liên quan đến tiêu chuẩn, chế độ và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị. Thông qua đối thoại để thống nhất nhận thức, tạo sự chuyển biến về tư tưởng và hành động của bộ đội; đồng thời, giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp giải quyết được khâu yếu, việc khó và những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng bộ đội. Qua đó, nắm và quản lý chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CBCS để có biện pháp quản lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề nảy sinh.

Để ngày chính trị và văn hóa tinh thần ở Bộ CHQS tỉnh thực hiện hiệu quả; hằng tháng, cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch thực hiện ngày chính trị và văn hóa tinh thần, ngày Đảng, ngày pháp luật và triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh phân công cán bộ, chỉ huy cơ quan xuống các đơn vị dự và kịp thời nắm bắt tư tưởng, phản ánh của bộ đội để tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh phân công cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp tiến hành đối thoại với CBCS. Từ năm 2018 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức đối thoại được hơn 200 lượt với sự tham gia của hơn 4.000 lượt CBCS. Các ý kiến đóng góp đều mang tính chất xây dựng cao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây là cơ sở để Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp; xây dựng mối quan hệ cấp trên - dưới, quan hệ cán - binh gắn bó; xây dựng đơn vị có bầu không khí cởi mở, tâm lý lạc quan và môi trường văn hóa quân đội lành mạnh. Việc đối thoại dân chủ được Bộ CHQS tỉnh tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Đối thoại tập trung, đối thoại theo nhóm đối tượng, đối thoại trực tiếp, gián tiếp... Các chủ đề đối thoại được phân chia: Chế độ chính sách, công tác cán bộ, hậu phương quân đội, thực hiện nhiệm vụ chính trị… Trong đối thoại bảo đảm dân chủ, thẳng thắn và bình đẳng; cuộc đối thoại chỉ dừng lại khi các ý kiến thắc mắc được giải đáp thỏa đáng; những ý kiến, kiến nghị của bộ đội thuộc phạm vi cấp nào, cấp đó trực tiếp giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên để xin ý kiến.

Duy trì có nền nếp, thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức cũng như phương pháp tổ chức thực hiện…, ngày chính trị và văn hóa tinh thần tại Bộ CHQS tỉnh đã tăng cường và củng cố mối đoàn kết nội bộ; góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: Quốc Hoàn

.