Thực hiện Cuộc vận động 50 ở Bộ CHQS tỉnh

Thứ Tư, 27/11/2019, 08:55 (GMT+7)

BHG - Giai đoạn 2015 - 2019, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) của Bộ CHQS tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Vũ khí, trang bị kỹ thuật, trang bị vật chất của các ngành từng bước được đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trung đội 18 Thông tin luôn giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống.
Luôn giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã ban hành các văn bản, chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện CVĐ 50 trong LLVT tỉnh; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên đưa nội dung, mục tiêu của CVĐ 50 vào nghị quyết của các cấp ủy, gắn với phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện tốt 2 khâu đột phá của Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CVĐ 50 các cấp đã quán triệt, giáo dục, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ nắm chắc mục đích, ý nghĩa, nội dung và mục tiêu của CVĐ. 100% các đơn vị đã đưa nội dung CVĐ 50 vào kế hoạch giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện và các hình thức tuyên truyền, vận động khác. Qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.

Nội dung, mục tiêu CVĐ 50 luôn được gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh như: “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”,“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là tích cực hưởng ứng CVĐ: “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Kết quả thực hiện CVĐ 50 luôn được coi là một trong những nội dung để đánh giá kết quả phong trào thi đua quyết thắng hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị.

Để củng cố và từng bước hoàn thiện nề nếp, chế độ quản lý VKTBKT; thống nhất hệ thống sổ sách, mẫu biểu đăng ký thống kê của các cấp theo từng chuyên ngành, bảo đảm đủ hệ thống bảng biển đối với các nhà kho, khu kỹ thuật tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về quản lý kỹ thuật và xây dựng chính quy của từng ngành, cơ quan, đơn vị.

Chấp hành nghiêm chủ trương, phương châm là: Khai thác VKTBKT đúng mục đích, tính năng kỹ thuật, đúng kế hoạch và tính chất nhiệm vụ; chấp hành nghiêm điều lệ, các quy định, quy trình kỹ thuật; sử dụng đi đôi với bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất được các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả VKTBKT cho các nhiệm vụ: Vừa bảo đảm cho nhiệm vụ trước mắt vừa bảo đảm dự trữ lâu dài và xác định số lượng, chủng loại nhóm sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện làm cơ sở để các ngành, các đơn vị xây dựng kế hoạch bảo đảm cho các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; luôn duy trì hệ số kỹ thuật đối với VKTBKT làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, A2, trực phòng không; từng bước nâng cao hệ số kỹ thuật đối với VKTBKT thực hiện nhiệm vụ A.

 Thực hành nghiêm quy trình công nghệ trong khai thác, sử dụng và bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, xe ô tô, xe thiết giáp và các trang thiết bị khác; tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hàng ngàn lượt VKTB và hàng trăm lượt xe ô tô và trang thiết bị của các ngành; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng chuyên ngành

Ngành Quân y đã khai thác tốt các trang thiết bị y tế hiện có, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả khám và điều trị ở bệnh xá 40. Tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình kết hợp quân dân y, kết hợp chặt chẽ với y tế địa phương nâng cao chất lượng công tác tuyển quân. Ngoài ra, còn phối hợp với Học viện Quân y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt nhân dân các xã của huyện Vị Xuyên, Đồng Văn, Quản Bạ.

Các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm các chỉ thị, thông tư của Bộ Quốc phòng về công tác an toàn trong khai thác sử dụng hệ thống công nghệ thông tin; quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Khai thác, sử dụng hiệu quả mạng LAN nội bộ, bảo đảm bí mật, an toàn trong chuyển công văn, tài liệu.

Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt đầy đủ các nghị định, nghị quyết, chỉ thị của các cấp về đảm bảo an toàn giao thông cho CBCS; hướng dẫn cho các đơn vị xây dựng kế hoạch an toàn giao thông hàng năm; cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chức năng các cấp đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ và duy trì tốt tình trạng kỹ thuật của các loại phương tiện khi tham gia giao thông; tổ chức phát động thi đua, ký cam kết an toàn giao thông giữa các cơ quan, đơn vị, các bộ phận và từng cá nhân…

Việc tổ chức thực hiện hiệu quả CVĐ 50 giai đoạn 2015 - 2019 trong LLVT tỉnh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể CBCS cán bộ, chiến sỹ; qua đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và SSCĐ; bảo đảm an toàn VKTBKT, kho tàng, trạm xưởng; đồng thời phát huy những nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, sử dụng vật tư, ngân sách chặt chẽ hiệu quả.

Bài, ảnh: Phan Văn Đô

.