Hà Giang

Quản Bạ xây dựng Đảng bộ Quân sự vững mạnh

08:57, 27/11/2019

BHG - Trong những năm qua, huyện Quản Bạ luôn quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ và chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chuyển biến rõ nhất là nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các chế độ quy định trong sinh hoạt Đảng…

Lực lượng vũ trang huyện Quản Bạ giúp người dân xã Tùng Vài làm nhà.
Lực lượng vũ trang huyện Quản Bạ giúp người dân xã Tùng Vài làm nhà.

 Tìm hiểu về công tác xây dựng Đảng, Thượng tá Nguyễn Bá Lại, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Đảng bộ luôn coi trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm làm cho cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, đường lối, chủ trương của Đảng và nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng.

 Nét tiêu biểu trong sinh hoạt là Đảng bộ luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách gắn thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên với chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên được cụ thể hoá ở từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. 

Vai trò và hiệu lực hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được phát huy; chế độ sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình được duy trì nghiêm túc.  Năng lực lãnh đạo ở các cấp ủy và đặc biệt là cấp chi bộ được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; đó là những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quân sự huyện Quản Bạ. Cùng đó, Đảng bộ đã tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ bằng nhiều biện pháp tích cực; trong đó, chú trọng các khâu giáo dục, quản lý, rèn luyện, gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ.

 Thành công trong công tác xây dựng Đảng phải kể đến vai trò của Ban Chính trị; với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; trong đó, tổ chức tốt việc học tập nâng cao nhận thức chính trị và tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87- CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Làm tốt công tác định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, nâng cao khả năng “đề kháng” của bộ đội trước những tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường cùng những âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch.

 Điểm nổi bật trong đổi mới công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Quân sự huyện đó là: Đổi mới từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp theo hướng sâu sát cơ sở; chỉ đạo tập trung, kiên quyết, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh. Cụ thể, Đảng bộ Quân sự huyện đã lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); trọng tâm là việc đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Gợi ý kiểm điểm đối với các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, vi phạm sau kiểm điểm và hấp hành nghiêm quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương... Thông qua kiểm tra đã khắc phục được những hạn chế, thiếu sót nhằm góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên. Qua phân tích chất lượng đảng viên hàng năm, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%; trong đó, đảng viên xuất sắc, đạt gần 20%; các tổ chức như: Hội đồng quân nhân, Đoàn Thanh niên thường xuyên được kiện toàn, xây dựng vững mạnh.

 Trong những năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như thúc đẩy sự phát triển KT – XH ở địa phương.

 Với những thành tích và kết quả đã đạt được, Đảng bộ Quân sự huyện Quản Bạ được BCH Đảng bộ huyện tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2014 – 2018; Quân khu 2 tặng Cờ thi đua 3 năm liền 2017, 2018, 2019; 3 năm liền 2017, 2018, 2019 đơn vị Ban CHQS huyện đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng; được Bộ CHQS tỉnh đề nghị Quân khu 2 tặng danh hiệu Đơn vị Văn hóa.

 Tất cả những kết quả đó, có phần đóng góp quan trọng của công tác xây dựng Đảng để Đảng bộ Quân sự huyện đủ sức lãnh đạo LLVT huyện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Bài, ảnh: Quốc Hoàn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những hạt nhân gương mẫu ở Đảng bộ Hoàng Su Phì

BHG - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, "nói đi đôi với làm" của mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó, xây dựng được niềm tin, sự ủng hộ trong nhân dân, tạo nên sức mạnh đoàn kết phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển KT – XH địa phương...

 

31/10/2019
Mèo Vạc đẩy mạnh phong trào đảng viên giúp hộ nghèo phát triển kinh tế

BHG - Mèo Vạc là huyện vùng cao núi đá, nhận thức người dân còn hạn chế, điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Do đó, huyện đã và đang đẩy mạnh phong trào mỗi đảng viên hỗ trợ, giúp đỡ một hộ nghèo phát triển kinh tế. Đến thăm mô hình nuôi bò hàng hóa và sinh sản của gia đình anh Thò Vả Tính, thôn Cán Chu Phìn, xã Cán Chu Phìn, anh tâm sự: Để thoát khỏi cái đói, nghèo, năm 2018 gia đình tôi mạnh dạn vay vốn từ Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh với số tiền 60 triệu đồng...

30/10/2019
Điểm sáng Chi bộ thôn Na Chăn

BHG - Những năm qua, Chi bộ thôn Na Chăn, xã Nấm Dẩn (Xín Mần) luôn tập trung lãnh, chỉ đạo và nêu cao vai trò đảng viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xác định vai trò hạt nhân chính trị của Ðảng, Chi bộ thôn Na Chăn đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt và tuyên truyền đến nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; góp phần xây dựng cơ sở Ðảng trong sạch, vững mạnh... 

30/10/2019
Đồng Văn chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp

BHG - Cùng với các địa phương trên cả nước, năm 2020, tỉnh ta sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên cả nước, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Để chuẩn bị cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, cùng với các cấp ủy, địa phương trên toàn tỉnh...

29/10/2019