Sơ kết 5 năm Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ"

Thứ Ba, 11/06/2019, 14:24 (GMT+7)

BHG- Sáng 11.6, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2014 – 2019). Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Lãnh đạo BCH Quân sự tỉnh khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.
Lãnh đạo Bộ CH Quân sự tỉnh khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.

5 năm qua, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh luôn nhận thức sâu sắc vai trò của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có ý nghĩa to lớn để mỗi cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh phát huy truyền thống, ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Với việc triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và sáng tạo, Cuộc vận động đã góp phần quan trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh. Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động, xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như: “Đơn vị 5 Nhất” của Trung đoàn 877; “Đơn vị 3 Đẹp” của BCH Quân sự huyện Mèo Vạc, Vị Xuyên; “Ngôi nhà 100 đồng” của Trường Quân sự tỉnh… Các đơn vị cũng chú trọng đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, giúp nhân dân phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai; sửa chữa, làm mới 60km đường giao thông nông thôn, tu sửa 45 km kênh mương, khám chữa bệnh cho trên 2.000 lượt người, đóng góp trên 12.000 ngày công tham gia xây dựng Nông thôn mới… Qua đó, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết quân – dân.

Những năm tiếp theo, Đảng ủy BCH Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai Cuộc vận động đi vào chiều sâu, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thường xuyên đổi mới phương pháp, cách làm phù hợp. Đặc biệt, đẩy mạnh giáo dục nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của quân nhân cách mạng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Tại Hội nghị, BCH Quân sự tỉnh đã khen thưởng cho 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; tặng giấy khen cho 6 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công chiến thắng” và trao giấy chứng nhận cho các cá nhân có thành tích cao trong Hội thi Kỹ thuật năm 2019.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.