Quản Bạ bảo đảm tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người nghèo

Thứ Ba, 31/03/2020, 15:47 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB)  nghèo và hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Quản Bạ luôn nhận được sự quan tâm và chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền huyện Quản Bạ đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình nhằm giúp các gia đình NCC, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Các tổ chức, đoàn thể xã Nghĩa Thuận giúp hộ nghèo thôn Xín Cái xây dựng nhà ở.
Các tổ chức, đoàn thể xã Nghĩa Thuận giúp hộ nghèo thôn Xín Cái xây dựng nhà ở.

Năm 2020, trên địa bàn huyện có 152 hộ NCC, CCB, hộ nghèo khó khăn cần hỗ trợ xây dựng nhà ở; trong đó, có 3 hộ NCC, 6 hộ CCB nghèo và 143 hộ nghèo. Huyện đã ra quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ 121 hộ làm nhà trong năm 2020. Để chương trình thực hiện đúng đối tượng, Ban Chỉ đạo (BCĐ) hỗ trợ xây dựng nhà ở huyện đã chỉ đạo cho phòng LĐTB&XH huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát cụ thể, chính xác các hộ đủ điều kiện hỗ trợ làm nhà theo quy định. Trong quá trình xây dựng nhà ở cho các gia đình, nhằm sử dụng kinh phí hiệu quả và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các chủ hộ trong việc phát huy nội lực, BCĐ thường xuyên cùng các cơ quan, đơn vị phụ trách, cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nhân lực; giúp các hộ xây dựng nhà ở đảm bảo nguyên tắc “cứng tường, cứng nền, cứng mái” theo chỉ đạo của tỉnh và phương châm “sạch nền, bền nhà”, phù hợp với văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình, ngoài kinh phí của tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ để mua vật liệu xây dựng; từ năm 2019 đến nay, BCĐ hỗ trợ nhà ở huyện Quản Bạ đã chỉ đạo, tổ chức cho các đơn vị, lực lượng,... hỗ trợ các hộ gia đình trên 2.600 ngày công lao động giúp đỡ các phần việc như: Vận chuyển vật liệu xây dựng, đào móng, san nền nhà... huyện cũng tổ chức quyên góp, ủng hộ chương trình hỗ trợ nhà ở cho NCC, CBB, hộ nghèo với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện với số tiền trên 670 triệu đồng để chung tay, góp sức cùng chương trình.

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho NCC, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Quản Bạ đã phát huy được những hiệu quả thiết thực; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với các gia đình NCC, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình để quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ và tích cực tham gia các hoạt động giám sát, hỗ trợ nhân lực, vật lực... giúp đỡ các gia đình sớm hoàn thành việc xây dựng nhà ở theo mục tiêu chương trình đề ra.

Bài, ảnh: ĐẠI TÂM

.