Quản Bạ đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thứ Tư, 07/10/2020, 15:17 (GMT+7)

BHG - Ngay sau Ðại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Ðảng bộ huyện Quản Bạ đã kiện toàn bộ máy, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu tạo chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bí thư các chi bộ thị trấn Tam Sơn học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bí thư các chi bộ thị trấn Tam Sơn học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, huyện Quản Bạ đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX tới toàn thể đảng viên, nhân dân; xây dựng kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quản Bạ, Chu Thị Mai Yên cho biết: BCH Đảng bộ huyện đã bổ sung hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết đại hội, thông qua chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của BCH, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa; phân công từng đồng chí trong BCH, BTV Huyện ủy phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc.

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã mở các lớp bồi dưỡng, học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết khóa mới cho cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Ở cấp cơ sở, triển khai quán triệt nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ, đảng bộ. Qua đó, mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều nắm được chủ trương, đường lối phát triển KT-XH của huyện trong thời gian tới. 

Bí thư Đảng ủy thị trấn Tam Sơn, Nguyễn Văn Chinh chia sẻ: “Với phương châm nhanh chóng đưa chủ trương, định hướng của nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống, thị trấn đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, tuyến phố văn minh; phát triển cây Hồng không hạt và dược liệu để nhân dân phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, triển khai cho các chi bộ học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp để nhân dân nắm được định hướng phát triển của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Quyết Tiến, Nguyễn Tiến Trường cho biết: Đảng ủy xã đã chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ. Đồng thờ,i xây dựng chương trình hành động toàn khóa của Đảng bộ trên cơ sở các nghị quyết chuyên đề huyện đã ban hành, từ đó cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Trong đó, xã xác định phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục tận dụng tiềm năng, lợi thế phát triển rau, hoa, dược liệu, chăn nuôi và du lịch; phấn đấu đạt các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

Với tinh thần và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, huyện Quản Bạ sẵn sàng dồn toàn lực thực hiện nghị quyết các cấp, trong đó chú trọng vào 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài, ảnh: LÊ HẢI

.