Bắc Quang, những đột phá sau gần nhiệm kỳ đại hội

Thứ Sáu, 11/10/2019, 16:05 (GMT+7)

BHG - Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Trần Văn Hoà, cho biết: Đảng bộ huyện Bắc Quang chú trọng đổi mới về phương thức lãnh đạo cũng như quy chế làm việc; thường xuyên sâu sát cơ sở để làm điểm đột phá trong công tác xây dựng Đảng và nâng cao sức chiến đấu của bộ máy nhà nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Nhân dân xã Hùng An làm đường bê tông nông thôn.
Nhân dân xã Hùng An làm đường bê tông nông thôn.

Sắp xếp lại công tác cán bộ

Lấy công tác cán bộ làm then chốt để thúc đẩy phát triển KT – XH của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTV Huyện ủy từng bước sắp xếp lại công tác tổ chức bộ máy; thành lập mới 3 Đảng bộ Khối cơ quan trên cơ sở sáp nhập chi bộ cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện. Tiến hành điều chuyển 7 chi bộ trường THPT trực thuộc Huyện ủy về trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn; từ 84 chi, đảng bộ nay giảm xuống còn 33 chi, đảng bộ trực thuộc. Việc bố trí, sắp xếp lại đã giảm đầu mối; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như của bộ máy quản lý của nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Bắc Quang kết nạp được 1.470 đảng viên mới; nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ huyện lên 10.377 đảng viên. Công tác tổ chức bộ máy, huyện sáp nhập 35 cơ quan, đơn vị thành 17 cơ quan, đơn vị. Sau sáp nhập và tổ chức lại các cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu quả hơn; số lượng cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị giảm 32 người; các trường học giảm 24 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Trong công tác luân chuyển, điều động, BTV Huyện ủy đã xem xét điều động 33 cán bộ; bổ nhiệm 42 người; bổ nhiệm lại công chức quản lý 16 người; bổ nhiệm lại viên chức quản lý 89 người; kéo dài thời gian bổ nhiệm 1 người.

Đảng bộ huyện đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ 6 nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức. Thường xuyên rà soát Bộ TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết và đơn giản hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giao dịch. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các TTHC từ năm 2015 đến nay đã giải quyết và trả kết quả 331.011 hồ sơ TTHC. Trong đó, cấp huyện là 43.438 hồ sơ, cấp xã 287.573 hồ sơ; chất lượng phục vụ nhân dân ngày một được nâng cao.

Thúc đẩy phát triển KT – XH

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2019 của Bắc Quang ước đạt trên 2.738,2 tỷ đồng; đạt 98,4% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt 54.115,7 tấn. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên mỗi 1 ha đất trồng cây hàng năm đạt gần 70,3 triệu đồng; giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2019, ước đạt trên 33 triệu đồng. Huyện xây dựng thành công 141 cánh đồng mẫu, diện tích liền vùng liền khoảnh trên 765 ha. Cùng đó là đưa các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, mỗi năm, Bắc Quang sản xuất trên 2.000 tấn lúa gạo chất lượng cao.

Huyện đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 32,2% - 33% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Tổng đàn gia súc tính đến hết 9 tháng năm 2019 ước đạt 108.104 con, tăng 15.043 con so với cùng kỳ. Hết tháng 9.2019, huyện có 504 trang trại, gia trại (bao gồm cả chăn nuôi, thuỷ sản, kinh tế tổng hợp VACR)... Diện tích chè toàn huyện hiện có 5.948,7 ha, diện tích cho thu hoạch ước đạt 5.886,0 ha; sản lượng chè búp tươi hàng năm ước đạt gần 30.210 tấn. Cây cam Sành đặc sản hiện có 6.088,1 ha, diện tích cho thu hoạch ước đạt 5.110,6 ha; sản lượng cam ước đạt 45.816 tấn. Sản xuất cam VietGAP đến nay là 2.876,2 ha, sản lượng ước đạt trên 26.000 tấn. Cùng với sản xuất nông nghiệp, Bắc Quang tập trung trồng rừng gỗ lớn; bình quân mỗi năm trồng được từ 2.500 – 3.000 ha; sản lượng gỗ cung cấp cho tiêu dùng, chế biến xuất khẩu mỗi năm khoảng 70.000 m3.

Bên cạnh sắp xếp tái sản xuất, Đảng bộ Bắc Quang còn thu hút 26 doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa bàn với số vốn đăng ký hàng ngàn tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng năm 2019 ước đạt khoảng gần 1.800 tỷ đồng. Giá trị thương mại, dịch vụ ước đạt khoảng 1.750 tỷ đồng. Năm 2019, Đảng bộ huyện Bắc Quang đã quyết nghị 75 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT – XH, đến nay đã cơ bản hoàn thành; nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Nỗ lực xây dựng Nông thôn mới

Trong quá trình huy động nguồn lực xây dựng NTM, Bắc Quang đã huy động được 250.988 triệu đồng. Trong đó, tổng vốn ngân sách Trung ương là 72.162 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh 41.529 triệu đồng; vốn ngân sách huyện 10.761 triệu đồng; vốn lồng ghép: 37.976 triệu đồng; vốn cộng đồng dân cư 75.757 triệu đồng; vốn huy động các nguồn khác 12.803 triệu đồng. Nhân dân hiến 413.653 m2 đất, đóng góp 235.283 công lao động; đóng góp vật tư khác quy đổi thành tiền tương đương 155.199 triệu đồng để làm đường giao thông, nhà văn thôn và các công trình khác. Hết năm 2018, huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM; năm 2019, sẽ có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện giai đoạn (2016-2019) là 8 xã, đạt 160% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của huyện đề ra. Hệ thống đường giao thông nông thôn làm mới được 282,340 km đường bê tông, huy động xã hội hóa xây dựng 171 nhà lớp học, 111 nhà lưu trú; xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo 171 công trình cơ sở vật chất nhà, lớp học... Tổng nguồn vốn đóng góp của người dân trong huyện sau 10 năm huy động xây dựng NTM đạt gần 500 tỷ đồng.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng

.