Đồng Văn chú trọng bồi dưỡng cán bộ cơ sở

Thứ Tư, 10/04/2019, 16:29 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT – XH, huyện Đồng Văn luôn đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở (xã, thôn); điều này có ý nghĩa quan trọng tới việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Các học viên tham gia lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị sau kết nạp Đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Văn.
Các học viên tham gia lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị sau kết nạp Đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Văn.

Đồng chí Lý Trung Kiên, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) huyện Đồng Văn, cho biết: Để làm tốt việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, Huyện ủy đã chỉ đạo TTBDCT phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức, Phòng Nội vụ huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn rà soát, nắm bắt nhu cầu của học viên để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với thực tiễn công việc cụ thể. Nhằm chủ động trong việc mở các loại hình lớp học, TTBDCT huyện đã phân cử cán bộ, giảng viên phụ trách từng lĩnh vực, loại hình đào tạo cụ thể; trước, trong và sau khi mở lớp, Ban Tổ chức lớp học đều được cập nhật thông tin về số lượng các chi, đảng bộ có học viên tham gia; đôn đốc học viên đến học đủ số lượng, đúng đối tượng và đảm bảo đầy đủ về chế độ ăn, nghỉ và sinh hoạt của học viên; tạo mọi điều kiện tốt nhất để học viên yên tâm học tập. Trong năm 2018, TTBDCT huyện đã tổ chức mở được 30 lớp học với hơn 2.200 học viên;  vượt 48,7% kế hoạch tỉnh giao. Các lớp học chủ yếu là Sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ là cấp ủy viên cơ sở; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng phát triển đảng viên mới... Theo kế hoạch, trong năm 2019, huyện Đồng Văn giao cho TTBDCT huyện đào tạo, bồi dưỡng gần 2.500 học viên trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, quốc phòng,  an ninh và kiểm tra - giám sát...

Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở, Đảng bộ huyện còn thường xuyên quan tâm củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém; tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các Ban Đảng, HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp của huyện trong việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang và Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình. Các cấp ủy, chính quyền đã thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, chỉ ra các hạn chế khuyết điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục các khuyết điểm. Sau kiểm điểm, các cấp ủy đã rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng; qua đó, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy được nâng lên, tính dân chủ, kỷ cương trong Đảng được phát huy, góp phần quan trọng trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và hình thành đội ngũ cán bộ tận tụy với công việc, đủ năng lực hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

Với sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đã tạo sự chuyển biến rõ nét; mỗi cán bộ xã, thôn đều thể hiện vai trò, trách nhiệm hơn trong triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển KT – XH; qua đó, góp phần vào sự phát triển toàn diện của huyện.

Bài, ảnh:  MINH KHAI

.