Đồng Văn đánh giá mức độ quyết liệt đối với cán bộ diện cấp ủy quản lý

Thứ Tư, 27/03/2019, 14:46 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị số 03 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, ngành và đơn vị trong tỉnh; BTV Huyện ủy Đồng Văn đã cụ thể hóa từng nội dung, ban hành hướng dẫn việc đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo diện cấp ủy quản lý thuộc Đảng bộ huyện. Qua triển khai, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu.

Lãnh đạo huyện Đồng Văn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh về đưa văn hóa truyền thống, kỹ năng sống vào giảng dạy trong nhà trường tại xã Sà Phìn.
Lãnh đạo huyện Đồng Văn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh về đưa văn hóa truyền thống, kỹ năng sống vào giảng dạy trong nhà trường tại xã Sà Phìn.

Trao đổi với chúng tôi về cách thức triển khai, đánh giá cán bộ; đồng chí Ly Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đồng Văn, cho biết: Quá trình tổ chức việc lấy phiếu đánh giá được thực hiện công tâm, khách quan, chính xác với tinh thần xây dựng. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện tham gia đánh giá đã nghiêm túc thực hiện đúng chủ trương của việc lấy phiếu đánh giá và đề cao trách nhiệm tiên phong gương mẫu, tính quyết liệt trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần “Nói đi đôi với làm”. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở, việc lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt được quan tâm, tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn, phạm vi, đối tượng đánh giá; việc tham mưu tổ chức thực hiện lấy phiếu đánh giá và thành phần tham gia lấy phiếu đánh giá được các chi, đảng bộ phân công rõ ràng, cụ thể và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Cùng đó, các chi, đảng bộ đã tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện đánh giá mức độ quyết liệt tới cán bộ, đảng viên, CCVC và lấy phiếu đánh giá để có những nhận thức sâu sắc hơn, tránh việc làm mang tính hình thức.

Đặc biệt, trong quá trình đánh giá cán bộ, Huyện ủy Đồng Văn giao UBKT Huyện ủy phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời hướng dẫn đối với các chi, đảng bộ về phương pháp đánh giá; đôn đốc, nhắc nhở đối với chi, đảng bộ tổ chức thực hiện và theo dõi chặt chẽ việc lãnh, chỉ đạo tổ chức lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt theo định kỳ để làm căn cứ đánh giá tổ chức cơ sở đảng hàng năm.

Trong năm 2018, BTV Huyện ủy Đồng Văn đánh giá tổng số 39 cán bộ thuộc diện quản lý. Kết quả, mức độ có quyết liệt, thường xuyên và hiệu quả là 30/39 đồng chí, chiếm 76,9%; mức độ có quyết liệt nhưng không thường xuyên là 9/39 đồng chí, chiếm 23%; không đồng chí nào không quyết liệt. Các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt đối với các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo diện Huyện ủy quản lý ở 68/68 chi, đảng bộ trực thuộc với tổng số 448 đồng chí thuộc diện được đánh giá. Kết quả đánh giá: Mức độ có quyết liệt, thường xuyên và hiệu quả 196/448 đồng chí, chiếm 43,8%; mức độ có quyết liệt nhưng không thường xuyên 246/448 đồng chí, chiếm 54,9%; mức độ không quyết liệt 6/448 đồng chí chiếm 1,3 %.

Đồng chí Triệu Long Giang, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đồng Văn cho rằng,: Qua đánh giá mức độ quyết liệt đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn về vai trò, chức trách nhiệm vụ được giao; qua đó, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gương mẫu.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC

.