Chú trọng chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tại Bắc Mê

Thứ Năm, 21/03/2019, 10:52 (GMT+7)

BHG - Ngày 5.1.2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), đảng viên. Thực hiện hướng dẫn trên, BTV Huyện ủy Bắc Mê đã ban hành công văn triển khai; qua đó, giúp phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, tạo điều kiện cho TCCSĐ và đảng viên phát huy sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Buổi sinh hoạt tại Đảng bộ xã Yên Định (Bắc Mê).
Buổi sinh hoạt tại Đảng bộ xã Yên Định (Bắc Mê).

Từ hướng dẫn cụ thể của BTV Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện đã chắt lọc, đưa ra những nội dung chính, trọng tâm, cụ thể theo từng lĩnh vực: Về công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo từng đối tượng cụ thể; lưu ý về đối tượng kiểm điểm đối với đảng ủy các xã, thị trấn; đánh giá, xếp loại chất lượng đảng và đảng viên; về khen thưởng... Bên cạnh đó, phân công các đồng chí Ủy viên BTV trực tiếp dự và chỉ đạo công tác kiểm điểm tại các chi, đảng bộ. Trong quá trình kiểm điểm, BTV Huyện ủy tập trung gợi ý kiểm điểm, làm rõ đối với những chi, đảng bộ có dấu hiệu vi phạm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI...

Từ những cách làm kịp thời, sát sao của huyện, công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2018 thu được nhiều kết quả tích cực. Về đánh giá phân loại TCCSĐ, hiện Đảng bộ huyện có 59 chi, đảng bộ cơ sở và 214 chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở. Tổng số TCCSĐ được đánh giá, xếp loại là 59 chi, đảng bộ; trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 14 chi, đảng bộ, chiếm 23,7%; hoàn thành tốt nhiệm vụ có 45 chi bộ, chiếm 76,2%. Số đảng viên được phân loại là 3.643 đồng chí, chiếm 95%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 581 đồng chí, chiếm 15%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.656 đồng chí, chiếm 72%; hoàn thành nhiệm vụ 396 đồng chí, chiếm 10%.

Đánh giá về hiệu quả sau 1 năm triển khai hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy trên địa bàn, đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, cho biết: “Trên cơ sở hướng dẫn, Huyện ủy Bắc Mê đã quán triệt, phổ biến đến 100% tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ. Nội dung đã tích hợp đánh giá công tác chính quyền và công tác đảng, đánh giá từ cơ sở đến các đảng bộ cơ sở, cấp ủy, đảng bộ trực thuộc. Việc đánh giá được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn và kế hoạch; các chi bộ tổ chức sinh hoạt, tiến hành kiểm điểm đối với mỗi đảng viên về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và thực hiện chức trách, nhiệm vụ do tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan giao; tự phê bình và phê bình, công khai, dân chủ, thảo luận, đóng góp ý kiến cho đảng viên trong chi bộ; ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú... Các chi, đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phân loại và triển khai thực hiện nghiêm theo kế hoạch của huyện đề ra”.

Việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên theo Hướng dẫn 06 của BTV Tỉnh ủy đã góp phần đảm bảo tính khách quan, trung thực, nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên. Nhằm làm tốt hơn nữa, Đảng bộ huyện Bắc Mê xác định cần đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; việc đánh giá cần tiến hành một cách dân chủ, chặt chẽ, khắc phục tình trạng né tránh, nể nang; tăng cường hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Bài, ảnh: Hoàng Yến

.