Đảng bộ Hoàng Su Phì nâng cao chất lượng đảng viên mới

Thứ Hai, 01/04/2019, 15:50 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì luôn xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Để nâng cao sức chiến đấu, củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh; bên cạnh việc tăng nguồn nhân lực cho đảng, các cấp ủy trên địa bàn huyện còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng đội ngũ đảng viên mới.

Đảng viên Đảng bộ xã Hồ Thầu tham gia phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn.
Đảng viên Đảng bộ xã Hồ Thầu tham gia phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn.

Theo đó, Đảng bộ huyện luôn quan tâm, chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các TCCSĐ. Trong đó, đặc biệt quan tâm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trước hết, BTV Huyện ủy tập trung lãnh, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ giai đoạn giới thiệu quần chúng ưu tú đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; nâng cao chất lượng hoạt động của các các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tập trung vào việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, kịp thời phát hiện quần chúng ưu tú, tạo điều kiện thuận lợi để họ rèn luyện, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của đảng.

Hàng năm, Đảng bộ huyện đều xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo các TCCSĐ tăng cường công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; yêu cầu các đảng bộ, chi bộ đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới phù hợp với điều kiện thực tế, coi đó là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ. BTV Huyện ủy cũng yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt việc phân công đảng viên chính thức theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng kết nạp đảng; giao trách nhiệm cho Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. BTV Huyện ủy thực hiện việc họp, xét kết nạp đảng viên mới mỗi tháng 1 lần; các hồ sơ của quần chúng ưu tú đều được xem xét, thẩm định kỹ.

Năm 2018, BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì đã họp xét, quyết định kết nạp 205 quần chúng ưu tú vào đảng; nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ huyện lên 5.756 đồng chí, sinh hoạt tại 73 TCCSĐ; trong đó, có 25 đảng bộ xã, thị trấn, 3 đảng bộ và 45 chi bộ cơ sở thuộc khối cơ quan, lực lượng vũ trang; chất lượng đảng viên kết nạp trong năm vừa qua được nâng lên cả về trình độ chuyên môn và nhận thức chính trị.

Tuy nhiên, việc phát triển đảng viên mới trên địa bàn huyện cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc, nhất là tình trạng thiếu nguồn và hạn chế trong việc tạo nguồn bổ sung. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận quần chúng ít tham gia các hoạt động tại địa phương; phần lớn lực lượng thanh niên đủ tiêu chuẩn thường xuyên đi lao động, học tập xa nhà; một số quần chúng tích cực tham gia công tác tại địa phương lại vướng mắc về các tiêu chuẩn như trình độ, tuổi, lý lịch...

Để đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì giao các cơ quan chuyên môn tập trung phát triển đảng viên cho các đối tượng công chức, đội ngũ cán bộ không chuyên trách; mở mới các lớp bồi dưỡng đảng viên; chỉ đạo các chi, đảng bộ chủ động bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên mới....

Bài, ảnh: Đại Tâm

.