Thành phố với nhiều niềm vui cộng hưởng

Thứ Sáu, 19/02/2021, 09:20 (GMT+7)

Xuân 2021 - Mùa xuân này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang có thêm nhiều niềm vui mới khi thành phố tròn 10 năm xây dựng và phát triển; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều thành tựu nổi bật; tạo tiền đề vững chắc để bứt phá và phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Trung tâm Quảng trường 26-3 được sửa chữa, nâng cấp khang trang, sạch, đẹp. 						Ảnh: HỒNG CỪ
Trung tâm Quảng trường 26-3 được sửa chữa, nâng cấp khang trang, sạch, đẹp. Ảnh: HỒNG CỪ

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch Covid – 19, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, chủ động của BTV Thành ủy trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa khôi phục sản xuất, xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư, nên nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phát triển KT – XH đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 3.797 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 620 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 357,6 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng cả năm ước đạt 1.978,03 ha; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 2.947 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 56,92 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 382,382 tỷ đồng; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị theo hướng đồng bộ; công tác chỉnh trang đô thị và xây dựng Nông thôn mới được triển khai quyết liệt; hoàn thiện Phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Trung tâm thành phố; xây dựng xã Phương Thiện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Hà Giang và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ về nhiệm vụ năm 2020 và các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chỉ đạo triển khai hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 17 hạng mục công trình khởi công mới năm 2020; triển khai công tác xã hội hóa lát gạch vỉa hè tại các trục đường trên địa bàn thành phố.  

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng công nhận thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Giang. 				           Ảnh: VN
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng công nhận thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Giang. Ảnh: VN

Bên cạnh đó, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND; chỉ đạo, điều hành của UBND theo hướng tập trung, quyết liệt và hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ thành phố khóa XVIII đã ban hành Quy chế làm việc; chương trình hành động; phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BTV, BCH và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng; tổ chức thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết tốt đơn thư, tố cáo đối với đảng viên theo thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi thăm mô hình xây dựng Nông thôn mới điển hình tại xã Ngọc Đường. 					Ảnh: LINH NGA
Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi thăm mô hình xây dựng Nông thôn mới điển hình tại xã Ngọc Đường. Ảnh: LINH NGA

Đặc biệt, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, BTV Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về việc xã hội hóa xây dựng, chỉnh trang đô thị thành phố Hà Giang giai đoạn 2020 – 2025 với mục tiêu: Đến năm 2025, 100% các tổ dân phố và 50% số thôn có cammera an ninh; 100% hệ thống vỉa hè được xã hội hóa lát gạch hoặc lát bê tông; 100% các tuyến đường ngõ xóm, khu dân cư trên địa bàn các xã được đổ bê tông; có điện chiếu sáng; thực hiện tự quản vệ sinh môi trường. Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định công tác xã hội hóa là nhiệm vụ thường xuyên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết; tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đô thị; đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng chỉnh trang đô thị. 

Ngay sau khi ban hành nghị quyết, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xã hội hóa chỉnh trang đô thị, giải tỏa, giải phóng mặt bằng hành lang, vỉa hè; thành lập Tổ trật tự đô thị thành phố; phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ II thuộc dự án Đô thị xanh; nhân dân trên địa bàn rất nhiệt tình hưởng ứng, đã quyên góp ủng hộ tiền, ngày công lao động, hiến đất... thực hiện chỉnh trang vỉa hè, đường làng ngõ xóm trị giá trên 20 tỷ đồng.

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chia sẻ: “Ngay sau Đại hội, BTV, BCH Thành ủy đã ban hành quy chế hoạt động, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và một số nghị quyết chuyên đề, đặc biết là thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đã xác định để nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; trong đó có nghị quyết về xã hội hóa chỉnh trang đô thị - đây là một trong những nghị quyết mang tính đột phá, hướng đến xây dựng thành phố Hà Giang đạt tiêu chí đô thị loại II. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 và giai đoạn tiếp theo, thành phố tập trung thực hiện một số giải pháp quyết liệt phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung của Đảng bộ thành phố, đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ, khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội; phát huy tiềm năng, lợi thế, giải pháp đột phá phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng phát triển nhanh và bền vững; phát triển đô thị, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật; bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng thành phố Hà Giang đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại II; đến năm 2030, trở thành đô thị văn minh; đến năm 2045, thành phố trở thành đô thị thông minh, đậm đà bản sắc các dân tộc Hà Giang. Ngay từ đầu năm 2021, Đảng bộ thành phố sẽ tập trung triển khai việc quán triệt, học tập, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghiên cứu, ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố; chuẩn bị tốt các điều kiện cho bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Xây dựng kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021, trong đó tập trung phát triển thương mại dịch vụ; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thực hiện tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; xây dựng Nông thôn mới; tập trung cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; hoàn thiện lập quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021 - 2026. Đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng các hạng mục để xúc tiến triển khai thực hiện các dự án; triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng công tác văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường; đảm bảo AN-QP, tăng cường hoạt động đối ngoại”.

VĂN NGHỊ

.