Hội đồng Lý luận tỉnh họp phiên tháng 12

14:28, 28/12/2022

BHG - Sáng 28.12, Hội đồng Lý luận tỉnh (HĐLL) tỉnh tổ chức phiên họp tháng 12, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang – Chủ tịch HĐLL tỉnh chủ trì. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐLL tỉnh: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại phiên họp.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại phiên họp.
Hội đồng Lý luận tỉnh họp phiên tháng 12.
Hội đồng Lý luận tỉnh họp phiên tháng 12.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực HĐLL tỉnh và các tiểu ban của HĐLL tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, khảo sát thực tiễn, xây dựng báo cáo tổng kết thành lý luận về hiệu quả công tác bố trí 100% bí thư đảng ủy cấp xã không phải là người địa phương; khảo sát thực tiễn, nắm bắt nhu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh; đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm sau 2 năm triển khai thực hiện các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về phát triển bền vững cây cam Sành, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam Sành, cải tạo vườn tạp để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững; đánh giá tình hình lao động Hà Giang đi lao động ngoài tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị cơ quan Thường trực và các Tiểu ban Hội đồng Lý luận tỉnh sau khi khảo sát, đánh giá thực tiễn cần có dự báo tình hình thực hiện trong thời gian tới.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị cơ quan Thường trực và các Tiểu ban Hội đồng Lý luận tỉnh sau khi khảo sát, đánh giá thực tiễn cần có dự báo tình hình thực hiện trong thời gian tới.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Lý luận tỉnh năm 2022.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Lý luận tỉnh năm 2022.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nhưng kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ do HĐLL tỉnh giao. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện, duy trì ổn định bí thư đảng ủy cấp xã không phải là người địa phương; giải pháp về thu hút đầu tư; điều chỉnh một số nội dung liên quan đến mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển cây cam Sành để phù hợp với thực tiễn... Đồng thời, thảo luận, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong đó, khảo sát thực tiễn, xây dựng báo cáo và tổ chức hội thảo với các nội dung: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua ½ nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đề xuất giải pháp phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm nhằm hoàn và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết trong cả nhiệm kỳ; phát triển du lịch gắn với giảm nghèo, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả khâu đột pháp về phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; bài học thực tiễn trong việc lồng ghép giữa nguồn lực từ ngân sách nhà nước với nguồn xã hội hóa trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh thảo luận tại phiên họp.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh thảo luận tại phiên họp.
Trưởng Ban Dân vận Trần Mạnh Lợi đề xuất các giải pháp bố trí cơ sở vật chất, bồi dưỡng cán bộ trong thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy cấp xã không phải là người địa phương.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi đề xuất các giải pháp bố trí cơ sở vật chất, bồi dưỡng cán bộ trong thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy cấp xã không phải là người địa phương.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Hà Giang là địa phương duy nhất trong cả nước thực hiện mô hình HĐLL tỉnh, góp phần tổng kết thực tiễn để có những quyết sách chính xác, kịp thời phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy tỉnh đã ban hành 27 nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và từ tình hình thực tiễn địa phương để ban hành các nghị quyết lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong đó, có vai trò đóng góp quan trọng của HĐLL tỉnh trong việc khảo sát, đánh giá, tổng kết thực tiễn. Các nội dung khảo sát được nghiên cứu công phu, kịp thời đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện sát với thực tế địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên thảo luận tại phiên họp.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên thảo luận tại phiên họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long báo cáo kết quả khảo sát thực tiễn, nắm bắt nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long báo cáo kết quả khảo sát thực tiễn, nắm bắt nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị cơ quan thường trực và các tiểu ban HĐLL tỉnh tham mưu cấp ủy tỉnh bổ sung thành viên, kiện toàn HĐLL tỉnh. Có chính sách khuyến khích, đặt hàng các thành viên HĐLL tỉnh về đề tài, sản phẩm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với những nội dung đã tổng kết, đánh giá, các tiểu ban HĐLL tỉnh tham mưu giải pháp lãnh, chỉ đạo để đề xuất cấp ủy, chính quyền tỉnh có quyết sách lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó, tập trung đánh giá việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia lồng ghép với các chương trình của tỉnh như cải tạo vườn tạp, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh..., nhằm đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện. Đồng thời, rà soát, đề xuất các chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới...  

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quyết tâm hoàn thành các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng Hà Giang phát triển nhanh và bền vững
Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025, với quyết tâm chính trị cao cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá; tỉnh Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; đưa nghị quyết vào cuộc sống với những chuyển biến rõ rệt, hiệu quả cao, là động lực để Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tiếp tục phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.
27/12/2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao Đoàn Đại sứ quán Azerbaijan
BHG - Chiều 26.12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn có buổi tiếp xã giao ngài Shovgi Mehdizada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam. Cùng tham gia tiếp có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
26/12/2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh
BHG - Sáng 26.12, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 2, khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đánh giá công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị...
26/12/2022
Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2023

BHG - Sáng 24.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo hội nghị.

24/12/2022