Quyết tâm hoàn thành các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng Hà Giang phát triển nhanh và bền vững

11:25, 27/12/2022

Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH TW Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025, với quyết tâm chính trị cao cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá; tỉnh Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; đưa nghị quyết vào cuộc sống với những chuyển biến rõ rệt, hiệu quả cao, là động lực để Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tiếp tục phấn đấu xây dựng Hà Giang phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.

Quyết tâm chính trị và kết quả quan trọng

Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới cực Bắc Tổ quốc, có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng, với diện tích tự nhiên 7.929,5 km2, đường biên giới giáp Trung Quốc dài 277,556 km; với 19 dân tộc anh em cùng chung sống đoàn kết, yêu thương, bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc. Tuy nhiên, là tỉnh có địa hình bị chia cắt mạnh, chủ yếu là núi đá, nhiều núi cao, vực sâu, giao thông đi lại vô cùng khó khăn; trình độ dân trí chưa đồng đều so với các tỉnh miền xuôi; nhiều tiềm năng, tài nguyên cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ chưa được khai thác hiệu quả, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Để tháo gỡ những rào cản, nút thắt; nắm bắt thời cơ, khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, từ đó phát triển kinh tế nhanh, bền vững đi đôi với thực hiện dân chủ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá trong mục tiêu phát triển nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với 5 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đoàn kết các dân tộc; tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; (2) Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế; huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; (3) Tập trung phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; xây dựng con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống y tế; (4) Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao; tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; (5) Thực hiện tốt chính sách xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Các đột phá đó là: (1) Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; (2) Phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; (3) Tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Để đẩy nhanh tổ chức thực hiện đồng bộ đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII vào cuộc sống, Đảng bộ tỉnh đã ban hành 28 nghị quyết chuyên đề, xây dựng nhiều chương trình, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ theo từng năm. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến xây dựng kế hoạch thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động gắn với thực tiễn địa phương, chú trọng biên dịch sang tiếng dân tộc, ứng dụng chuyển đổi số... Qua đó, thể hiện quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa nghị quyết của Đảng cho từng cấp, từng ngành, từng địa phương, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng Bằng khen cho các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp cho Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở của tỉnh
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng Bằng khen cho các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp cho Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở của tỉnh

Triển khai thực hiện 3 đột phá

Để thực hiện hiệu quả 3 đột phá nêu trên, tỉnh đã tập trung bố trí nguồn lực, trong đó chú trọng xây dựng, hoàn thiện động bộ kết cấu hạ tầng giao thông, xác định đây là một trong những rào cản lớn nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân tại Hà Giang. Ngày 22.12.2021, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU về “đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030”. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, giai đoạn 2021-2025, tỉnh ưu tiên dành ngân sách đầu tư vào kết cấu hạ tầng giao thông từ ngân sách từ Trung ương và của tỉnh tập trung để thực hiện các dự án giao thông chiến lược trên địa bàn, gồm 3 tuyến quốc lộ, 5 tuyến tỉnh lộ huyết mạch, đường liên xã và đầu tư xây dựng 1.736km đường giao thông nông thôn. Chương trình làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị và chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh phát huy hiệu quả cao, nhận được sự tham gia, ủng hộ, tích cực của nhân dân trong hiến đất, đóng góp vật liệu xây dựng, ngày công để cùng thực hiện, đến nay 100% các xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm, 2.069/2.069 thôn bản có đường đi được xe cơ giới đến thôn, tỷ lệ đường trục thôn, bản được cứng hoá đạt 64%. Trong năm 2021-2022, tỉnh đã hoàn thành đầu tư nâng cấp quốc lộ 279 chiều dài 36km lên tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi; quốc lộ 4c kết nối 4 huyện vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, quốc lộ 34 nối với tỉnh Cao Bằng cũng đã được nâng cấp mở rộng, cắt cua giúp việc di chuyển của nhân dân và khách du lịch được thuận lợi, an toàn; có 5 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài khoảng 170km, trong đó đường tỉnh 177 đang được đầu tư nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ; đường bờ đông sông Lô sử dụng nguồn vốn ODA đang từng bước hoàn thiện cơ bản, đảm bảo kết nối giao thông giữa thành phố Hà Giang với các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang tránh được thế đường độc đạo của quốc lộ 2 hiện nay. Công tác chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (CT15 - giai đoạn I) có quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường 25,25m, với tổng mức đầu tư 3.198 tỷ đồng dự kiến khởi công vào quý I-2023 là tuyến đường giao thông huyết mạch, quan trọng kết nối Hà Giang với thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực.

Để thực hiện đột phá về phát triển du lịch, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 2.8.20221 về phát triển du lịch Hà Giang giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, thực hiện nhiều hoạt động thúc đẩy du lịch phát triển, như: Tổ chức Chương trình kích cầu du lịch năm 2022 với chủ đề “Hà Giang- An toàn, bản sắc và thân thiện”; Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh phục vụ du lịch năm 2022; Chương trình đón những vị khách đầu tiên đến Hà Giang trong năm 2022; Chương trình “Hành quân theo bước chân anh”; tổ chức thành công Chương trình “Qua miền di sản 6 tỉnh Việt Bắc lần thứ XIII - Hà Giang năm 2022”… Đồng thời, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, cùng với việc đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số để quảng bá hình ảnh du lịch Hà Giang với phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ gắn với con người thân thiện mến khách, bản sắc văn hoá đa dạng đặc sắc của các đồng bào các dân tộc anh em. Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO đánh giá tái công nhận lần 3 sẽ tạo động lực đột phá phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới. Hà Giang trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế. Năm 2022, Hà Giang đón trên 2,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 142,3%, đạt 146,7% kế hoạch. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 4.306 tỷ đồng, tăng 165,8% so với năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên
Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị. Trong đó, quan tâm, chú trọng hướng dẫn người dân, hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm đặc trưng của địa phương theo các tiêu chí đánh giá; thực hiện đánh giá, phân hạng và cấp chứng nhận sản phẩm (OCOP) cho các sản phẩm. Đến nay, toàn tỉnh có 270 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận; trong đó có 229 sản phẩm 3 sao, 39 sản phẩm 4 sao và 2 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia... Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định thông qua việc đưa các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương vào các siêu thị và lên sàn thương mại điện tử có uy tín. Đến nay, nhiều sản phẩm nông sản của Hà Giang được bạn bè trong và ngoài nước ưa chuộng, như: Cam Sành, mật ong Bạc hà, chè Shan tuyết cổ thụ, thịt lợn đen và các sản phẩm từ dược liệu…

 Qua thực tiễn có thể thấy, người dân Hà Giang có truyền thống cần cù lao động nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 14.12.2020 về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021- 2025 với mục đích là chuyển đổi tư duy và phương pháp chăn nuôi, trồng trọt của người dân, quy hoạch, sắp xếp lại các công trình đảm bảo vệ sinh môi trường, từ đó tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững trên chính mảnh vườn của mình. Tỉnh đã xây dựng chính sách và dành ngân sách để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vay vốn với lãi suất 0% để đầu tư mua cây, con giống, vật tư nông nghiệp, hỗ trợ tập huấn, quy trình sản xuất… Vì vậy, Nghị quyết nhận được sự đón nhận tích cực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện cải tạo 2.325 vườn, trong đó 1.935 vườn đã cho hiệu quả kinh tế với tổng thu nhập là 36.362,6 triệu đồng, bình quân 18,8 triệu đồng/hộ/năm (cao gấp 2-3 lần so với thời điểm chưa thực hiện cải tạo vườn tạp), góp phần giải quyết việc làm ổn định cho 2.325 người; thay đổi nhận thức từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Cùng với đó, Nghị quyết số 04 NQ/TU, ngày 1.12.2020 của BTV Tỉnh ủy về phát triển bền vững cây cam Sành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 nhằm đảm bảo quy hoạch, bảo tồn giống, nâng cao chất lượng, bảo vệ thương hiệu, giá trị sản phẩm cam Sành Hà Giang. Toàn tỉnh quy hoạch phát triển 5.000 ha diện tích cam Sành tại các vùng trồng cam trọng điểm là Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình. Đến nay, nhiều gia đình có nguồn thu nhập ổn định, phát triển làm giàu từ cây cam Sành.

Cũng trong nỗ lực tạo sinh kế cho người dân, tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Qua 3 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, cựu chiến binh và hộ nghèo toàn tỉnh, đến nay đã hoàn thành xây dựng 6.700 căn nhà cho nhân dân với số kinh phí huy động từ nguồn xã hội hoá hơn 1.000 tỷ đồng vượt xa so với mục tiêu ban đầu của chương trình, giúp cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp, giảm nghèo bền vững.

Triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định, Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời; chỉ đạo triển khai hiệu quả các kết luận, nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực và đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai quyết liệt, hiệu quả với nhiều cách làm mới, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh. Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 29.10.2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành và duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Hà Giang được triển khai với quy mô 241 điểm cầu từ cấp tỉnh kết nối đến các xã; 100% các cơ quan hành chính có thể tham gia các cuộc họp trực tuyến quy mô 4 cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được tập trung hoàn thiện với gần 2.000 dịch vụ công trực tuyến.

Trong năm 2022, 100% các huyện đã được thành lập trường nội trú 3 cấp đưa vào hoạt động hiệu quả đây là bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có cơ hội hoàn thành chương trình Trung học phổ thông; tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ để Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang và bắt đầu tuyển sinh từ năm 2023; hoạt động khuyến học, khuyến tài được quan tâm, quỹ khuyến học, khuyến tài đã huy động được gần 24 tỷ đồng để hỗ trợ các học sinh nghèo và khuyến khích phát triển, thu hút nhân tài, giáo viên và học sinh.

Cùng với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả làm thay đổi tư duy nhận thức, từng bước xóa bỏ những hủ tục, phong tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc đã tồn tại từ lâu đời. Các lĩnh vực văn hóa, y tế cũng được đặc biệt chú trọng quan tâm đặc biệt là đầu tư hạ tầng cơ sở y tế, các thiết chế văn hoá, liên kết khám chữa bệnh các tuyến y tế với trung ương, toàn tỉnh có 5,2 cán bộ/trạm y tế xã; 100% số trạm y tế có bác sĩ công tác. Chú trọng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo, nên trong năm 2022, toàn tỉnh giảm 8.771 hộ nghèo, tương ứng giảm 4,99% tỷ lệ hộ nghèo.

Đồng diễn tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2022
Đồng diễn tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2022

Một số kinh nghiệm bước đầu triển khai thực hiện

Thứ nhất, chỉ đạo ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ để tổ chức triển khai bài bản, khoa học, phù hợp với tình hình của từng cấp, từng ngành, từng địa phương luôn lấy hiệu quả sản phẩm làm thước đo đánh giá, tổng kết thực tiễn.

Thứ hai, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm chủ động trong công việc của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội; huy động sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất cả hệ thống chính trị gắn với phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành.

Thứ ba, kịp thời nhân rộng các mô hình, gương điển hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chấn chỉnh khắc phục những vướng mắc, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện.

Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, toàn diện của cả hệ thống chính trị, sự tham gia nhiệt tình của nhân dân, việc triển khai thực hiện nghị quyết các cấp của trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả bước đầu rất tích cực, đáng ghi nhận, tạo môi trường thuận lợi, động lực quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, từng bước giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, thay đổi bộ mặt đô thị và nông thôn. Bên cạnh những mặt đã đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục như: Hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, vẫn còn vùng lõm thiếu điện, nước, sóng điện thoại và mạng internet. Nguồn nhân lực lao động còn thấp hoạt động liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa đạt kết quả cao; cải cách hành chính chưa thực sự hiệu quả, các tồn đọng chưa được giải quyết triệt để; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, quy mô doanh nghiệp nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp.

Để quyết tâm hoàn thành 3 đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm, cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết, trong năm 2023, Tỉnh ủy Hà Giang đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, đó là: Nghiên cứu, kịp thời ban hành các nghị quyết, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện sát thực tiễn; huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tập trung thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai hiệu quả các nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển chỉnh trang đô thị, xây dựng thôn mới; tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Hà Giang. Thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Thanh Thuỷ để kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Làng văn hóa du lịch dân tộc Mông, xã Pả Vi, Mèo Vạc
Làng văn hóa du lịch dân tộc Mông, xã Pả Vi, Mèo Vạc

Tập trung huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hoá triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ, chương trình tín dụng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tập trung phân cấp triển khai thực hiện tốt, hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định; tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo thực chất, không thành tích, không để học sinh không đạt chuẩn ở các cấp học; làm tốt công tác y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân; phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh quảng bá du lịch Hà Giang trên các nền tảng số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động; quyết tâm chỉ đạo đạt mức duy trì giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/năm trở lên; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo mới.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất và sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết tâm, quyết liệt của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tổ chức thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, các đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chúng ta tin tưởng rằng, trong những năm tới với những chủ trương, định hướng đúng đắn, kịp thời, triển khai trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ và hiệu quả; tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, ngày càng giàu đẹp văn minh.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao Đoàn Đại sứ quán Azerbaijan
BHG - Chiều 26.12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn có buổi tiếp xã giao ngài Shovgi Mehdizada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam. Cùng tham gia tiếp có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
26/12/2022
Các sở, ngành triển khai nhiệm vụ năm 2023
BHG - Kịp thời tháo gỡ các khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, bán đấu giá quyền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản là những nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo ngành Tài nguyên & Môi trường tỉnh ta tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến các huyện, thành phố vào ngày 26.12.
26/12/2022
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng
Ngày 26/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12/2022. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
26/12/2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh
BHG - Sáng 26.12, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 2, khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đánh giá công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị...
26/12/2022