Đoàn khảo sát số 2 Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI làm việc với Tỉnh ủy

18:25, 24/08/2022

BHG - Chiều 24.8, đoàn khảo sát số 2 do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự buổi làm việc có Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư thành viên Tổ giúp việc đoàn khảo sát.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.
Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.
Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.
 

Làm việc với đoàn, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn khảo sát tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nêu rõ: Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt; chỉ đạo 100% cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và các lực lượng vũ trang nghiên cứu, quán triệt nội dung cơ bản của nghị quyết. Ban hành và tổ chức thực hiện chương trình hành động; cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thành các văn bản lãnh, chỉ đạo cụ thể. Tỉnh ủy đã lãnh, chỉ đạo hiệu quả công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm QP – AN, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; xây dựng, phát triển nền văn hóa địa phương đậm đà bản sắc; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền; tập trung củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao; triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế…

Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng đánh giá cao kết quả của tỉnh đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng đánh giá cao kết quả của tỉnh đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI góp phần giúp tình hình KT – XH của tỉnh chuyển biến tích cực; cơ sở vật chất được hoàn thiện cơ bản, chất lượng được nâng lên; diện mạo đô thị, nông thôn đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân cải thiện rõ rệt. Tỉnh luôn xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đó chính là giữ đất, giữ dân, giữ biên cương, giữ môi trường và bảo vệ rừng. Do đó, BTV Tỉnh ủy thống nhất dừng không cho khai thác mỏ, xây dựng công trình thủy điện và các công trình liên quan đến môi trường. Đặc biệt, tỉnh chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ban hành các nghị quyết chuyên đề gắn liền với các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; để triển khai hiệu quả nhiệm vụ đặt ra, tỉnh quan tâm thực hiện theo phương thức “cầm tay chỉ việc”. Với việc quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ; giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc nên đã phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Hiện tỉnh đang tập trung thực hiện đột phá về giao thông; đã và đang triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; trong đó ưu tiên các xã biên giới… Mong muốn, đoàn khảo sát số 2 có ý kiến với các cơ quan, bộ, ngành T.Ư quan tâm xem xét xây dựng sân bay lưỡng dụng tại xã Tân Quang (Bắc Quang); đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các hạng mục công trình QP – AN trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật liệu nổ, quy tập hài cốt liệt sỹ trên tuyến biên giới; qua đó, tạo quỹ đất cho nhân dân sản xuất, giảm nghèo. Có cơ chế, chính sách đặc thù cho các tỉnh biên giới; đầu tư xây dựng hệ thống hồ chứa nước; có ý kiến giao nhiệm vụ cho các tập đoàn xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện hướng đến mục tiêu phục vụ nhiệm vụ QP – AN; quan tâm đến đầu tư xây dựng các cặp cửa khẩu để thúc đẩy kinh tế biên mậu. Triển khai xây dựng các tuyến đường vành đai phục vụ nhiệm vụ tuần tra biên giới, hệ thống đường ra biên giới, lối mở. Quan tâm đầu tư các dự án phát triển KT – XH cho tỉnh, nhất là các huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho nhân dân, góp phần giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật; phòng ngừa âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững chủ quyền, an ninh Quốc gia; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho lực lượng quân sự, công an địa phương, nhất là các địa bàn khó khăn; trọng tâm là đầu tư kinh phí xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở cho quân sự, công an xã…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Hà Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng; có nhiều điều kiện phát triển KT – XH, tạo sức mạnh tổng hợp nhưng cũng có không ít khó khăn. Đồng chí đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI và đề nghị Đảng bộ, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh nhận thức đúng, đầy đủ những nguy cơ, thách thức về an ninh Tổ quốc; trong đó có nhân tố bất lợi từ bên trong, vấn đề về an ninh phi truyền thống. Tiếp tục quán triệt đầy đủ quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT – XH với QP – AN; làm tốt công tác bảo đảm chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quan tâm công tác đối ngoại; huy động nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ QP – AN…

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mèo Vạc: Xây dựng đội ngũ thanh niên bản lĩnh, trách nhiệm
BHG - Nhằm xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có bản lĩnh, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác giáo dục cho ĐVTN luôn được Huyện đoàn Mèo Vạc đặc biệt quan tâm thực hiện.
24/08/2022
Thông điệp của Thủ tướng: Kịp thời, đúng hướng để xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội bền vững
Những nội dung từ thông điệp "4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không" (Thông điệp) của Thủ tướng Chính phủ đã định hướng phát triển kinh tế cho toàn xã hội và đặt ra những vấn đề cực kỳ cần thiết cần phải thực thi.
23/08/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nghe báo cáo tiến độ triển khai 3 chương trình mục tiêu Quốc gia
BHG - Sáng 23.8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 làm việc với các sở, ngành, nghe báo cáo tiến độ triển khai 3 CTMTQG. Dự có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.
23/08/2022
Sáng mãi “ngọn lửa” Cách mạng Tháng Tám
BHG - Tháng Tám, mùa Thu lặng lẽ về trên dải đất biên cương cực Bắc của Tổ quốc. Bầu trời trở nên trong xanh hơn, đường phố cũng tươi đẹp hơn bởi sắc thắm của cờ, hoa. Trong những ngày Thu tháng 8 lịch sử, mỗi người dân Việt Nam lại trào dâng cảm xúc bồi hồi, xúc động, tự hào khi nghĩ về mốc son chói lọi của dân tộc: Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra cho đất nước ta một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
18/08/2022