Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nghe báo cáo tiến độ triển khai 3 chương trình mục tiêu Quốc gia

12:55, 23/08/2022

BHG - Sáng 23.8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 làm việc với các sở, ngành, nghe báo cáo tiến độ triển khai 3 CTMTQG. Dự có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

oàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Triển khai các CTMTQG, các sở, ngành phối hợp xin ý kiến tham gia, góp ý; rà soát, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh và các quyết định của UBND tỉnh về: Quy định cơ chế huy động các nguồn lực khác; quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất; về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ (ngoài xi-măng) để xây dựng đường giao thông nông thôn trục xã, liên xã có chiều rộng mặt đường từ 3,5m trở lên; quy định các mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh; quy định các mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp CTMTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM); về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh; danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc các CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án áp dụng cơ chế đặc thù; quy định về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng các thiết kế sẵn có đối với các dự án; quy định việc quản lý, vận hành công trình, quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình; quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Các sở, ngành liên quan cơ bản hoàn thành việc tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các CTMTQG. Đến ngày 12.8, có 11/11 huyện, thành phố đề xuất tổng số 867 công trình đầu tư; trong đó, 447 công trình thuộc chương trình phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 55 công trình thuộc chương trình giảm nghèo bền vững; 365 công trình thuộc chương trình xây dựng NTM. Tuy nhiên, qua thẩm định, nội dung danh mục dự án của các huyện, thành phố chưa bám sát theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức, thứ tự ưu tiên được quy định tại các nghị quyết của HĐND tỉnh; một số công trình, dự án đầu tư chưa phù hợp khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2022; chưa bảo đảm cân đối nguồn lực giữa các lĩnh vực, địa bàn…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị các sở, ngành, địa phương sớm hoàn thành xây dựng các văn bản liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả các CTMTQG.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị các sở, ngành, địa phương sớm hoàn thành xây dựng các văn bản liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả các CTMTQG.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt, tháo gỡ kịp thời khó khăn trong thực hiện các CTMTQG.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt, tháo gỡ kịp thời khó khăn trong thực hiện các CTMTQG.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Các CTMTQG có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy KT – XH trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, việc triển khai đang gặp nhiều khó khăn; một số địa phương chưa thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh đó là lấy chương trình xây dựng NTM làm trục để triển khai các chương trình còn lại. Do đó, để triển khai hiệu quả 3 CTMTQG, các sở, ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt; có quyết tâm chính trị cao nhằm đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Các huyện cần thành lập ban chỉ đạo và Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban; việc lựa chọn danh mục dự án cần bám sát theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức, thứ tự ưu tiên; hoàn thiện đầy đủ các bước thủ tục, hồ sơ theo quy định; rà soát và hoàn thành lập danh mục công trình theo đúng mốc thời gian được giao; UBND tỉnh sẽ có văn bản phê bình địa phương chậm trễ hoặc thực hiện không đúng quy định.

Giám đốc Sở Lao động TB&XH Sùng Đại Hùng đề nghị các ngành, địa phương rà soát lại các hộ thuộc đối tượng hỗ trợ xây dựng nhà ở để có giải pháp giúp đỡ kịp thời.
Giám đốc Sở Lao động TB&XH Sùng Đại Hùng đề nghị các ngành, địa phương rà soát lại các hộ thuộc đối tượng hỗ trợ xây dựng nhà ở để có giải pháp giúp đỡ kịp thời.
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Triệu Trung Hiệp báo cáo tình hình triển khai CTMTQG phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Triệu Trung Hiệp báo cáo tình hình triển khai CTMTQG phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trong việc hoàn thành xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh để triển khai thực hiện. Các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và điều chỉnh danh mục dự án đầu tư thực hiện 3 CTMTQG đảm bảo đúng nguyên tắc, mục tiêu, đối tượng, địa bàn, nội dung đầu tư của từng chương trình. Các sở, ngành liên quan hoàn thành thẩm định danh mục các dự án đầu tư của các địa phương, trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện đảm bảo đúng quy định. Đối với kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết, căn cứ văn bản hướng dẫn của T.Ư, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, đề xuất phương án phân bổ chi tiết gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chánh Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Đỗ Tấn Sơn báo cáo tình hình thực hiện CTMTQG xây dựng NTM.
Chánh Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Đỗ Tấn Sơn báo cáo tình hình thực hiện CTMTQG xây dựng NTM.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sáng mãi “ngọn lửa” Cách mạng Tháng Tám
BHG - Tháng Tám, mùa Thu lặng lẽ về trên dải đất biên cương cực Bắc của Tổ quốc. Bầu trời trở nên trong xanh hơn, đường phố cũng tươi đẹp hơn bởi sắc thắm của cờ, hoa. Trong những ngày Thu tháng 8 lịch sử, mỗi người dân Việt Nam lại trào dâng cảm xúc bồi hồi, xúc động, tự hào khi nghĩ về mốc son chói lọi của dân tộc: Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra cho đất nước ta một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
18/08/2022
Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2017 - 2022
BHG - Chiều 17.8, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2022. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, các sở, ngành, các huyện, thành phố và 80 đại biểu nông dân ưu tú đại diện cho hơn 12.900 hộ nông dân SXKDG các cấp trên toàn tỉnh.
17/08/2022
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra T.Ư
BHG - Chiều 17.8, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư làm Trưởng đoàn. Cùng làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.
17/08/2022
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường
BHG - Sáng 16.8, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có buổi làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo chủ chốt Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.
16/08/2022