Hà Giang

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

17:47, 17/02/2023

BHG - Trong 2 ngày 16 - 17.2, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Hà Giang đã đi kiểm tra, giám sát các chương trình MTQG tại huyện Vị Xuyên. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu trong buổi làm việc tại huyện Vị Xuyên
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu trong buổi làm việc tại huyện Vị Xuyên

Thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025, UBND huyện Vị Xuyên đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo các chương trình MTQG; chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện Nghị định 27 của Chính phủ; các thông tư, hướng dẫn của các bộ, ban ngành; nghị quyết, kế hoạch, quyết định về tiêu chí phân bổ, mẫu thiết kế định hình… Nhanh chóng cập nhật và phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung từng chương trình đến cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện. Kết quả năm 2022, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện đã giải ngân số tiền trên 7 tỷ đồng, đạt 22,6% kế hoạch; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giải ngân được 838 triệu đồng, đạt 19,7 % dự toán giao; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, toàn huyện giải ngân được trên 7,1 tỷ đồng, đạt 5,8 % kế hoạch. Trong năm 2023, huyện Vị Xuyên được phân bổ tổng số tiền thực hiện 3 chương trình MTQG là 268 tỷ 184 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực tế việc triển khai các chương trình MTQG tại 4 xã: Xín Chải, Thanh Đức, Bạch Ngọc, Ngọc Linh và tìm hiểu nguyên nhân một số khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai các hạng mục của chương trình MTQG trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đã chỉ đạo huyện Vị Xuyên cần quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành. Huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG tại địa phương. Đồng chí đề nghị huyện Vị Xuyên lồng ghép, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư có trọng điểm và hiệu quả các cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại; tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các chương trình, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục tiêu, đối tượng, phạm vi, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Các sở, ngành của tỉnh cần tổng hợp, tiếp thu ý kiến của huyện, đề xuất điều chỉnh phù hợp và đúng quy định.

Tin, ảnh: Ngọc Thơ (Vị Xuyên

* Đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với huyện Quản Bạ về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu kết luận buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thực hiện 3 chương trình MTQG năm 2022, huyện Quản Bạ được giao tổng kế hoạch vốn thực hiện là 161 tỷ 282 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, 13/13 xã, thị trấn đã thành lập Ban quản lý xã và 107/107 thôn thành lập Ban phát triển thôn theo đúng quy định. Về cơ bản, các chương trình MTQG được huyện Quản Bạ triển khai kịp thời, đúng quy định, tiến độ và đảm bảo các yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp khó khăn như chưa có văn bản hướng dẫn kịp thời nên vướng mắc thực hiện tại cơ sở dẫn đến một số tiểu dự án chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Để thực hiện tốt 3 chương trình MTQG, huyện Quản Bạ tập trung huy động tối đa các nguồn lực, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch năm. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là cán bộ dân tộc thiểu số. Hỗ trợ sản xuất phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân và từng vùng, từng địa phương. Tiếp tục chỉ đạo và phân công giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở các cấp, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quan tâm công tác chuyển đổi số để phục vụ triển khai, quản lý, theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện chương trình đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, hệ thống và hiện đại...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị các sở, ban, ngành đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi, dễ làm, dễ thực hiện khi triển khai thực hiện chương trình, thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở, chủ động phối hợp với cơ sở, báo cáo đề xuất UBND tỉnh những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền. Đối với huyện Quản Bạ cần phân công cụ thể từng đồng chí trong BTV phụ trách 13 xã, thị trấn trong việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình. Ban chỉ đạo xây dựng MTQG huyện hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp xã nắm chắc các nhiệm vụ triển khai thực hiện. Các nhiệm vụ, nội dung thực hiện phải được cụ thể hoá, có lộ trình tiến độ triển khai thực hiện. Đối với cấp xã tăng cường tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin kịp thời đến người dân, tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện các chính sách. Nâng cao tính chủ động trong triển khai thực hiện chương trình, hướng dẫn người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nếp sống văn hoá mới nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin, ảnh: Hoàng Tâm (Quản Bạ)

* Tại huyện Đồng Văn, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa đi kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2025 tại hai xã Sà Phìn và Sính Lủng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh hạnh kiểm tra dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản tại xã Sà Phìn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh hạnh kiểm tra dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản tại xã Sà Phìn.

Thực hiện chương trình MTQG, hai xã đã tổ chức triển khai đồng bộ các dự án, tiểu dự án đúng nội dung, mục tiêu của chương trình. Trong đó, tổ chức triển khai đầy đủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh, huyện lấy chương trình MTQG xây dựng NTM làm gốc lồng ghép ưu tiên nguồn lực từ chương trình MTQG giảm nghèo; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để bố trí các nội dung hoàn thành tiêu chí NTM. Năm 2022, xã Sà Phìn được phân bổ 2 tỷ 689,4 triệu đồng, xã Sính Lủng được phân bổ 610,5 triệu đồng. Đến nay, hai địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc tập trung vào các dự án phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục - đào tạo, y tế, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đánh giá cao sự cố gắng của huyện Đồng Văn trong triển khai thực hiện chương trình. Đồng chí đề nghị các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, huyện và xã cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến các dự án hỗ trợ phát triển về chăn nuôi, các công trình phúc lợi. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung thành phần hỗ sơ mẫu làm cơ sở thống nhất triển khai thực hiện chương trình. Trong quá trình triển khai cần làm tốt công tác giám sát tại cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người dân. Vận động nhân dân đồng tình ủng hộ tạo điều kiện cho các đơn vị thi công triển khai thực hiện các chương trình dự án một cách thuận lợi và sớm đưa vào sử dụng một cách có hiệu quả.

Tin, ảnh: Thiện Ngay (Đồng Văn)

* Ngày 17.2, Đoàn công tác số 1 của UBND tỉnh do đồng chí Lương Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát và làm việc với lãnh đạo huyện Quang Bình về tình hình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện gồm: Xây dựng Nông thôn mới (NTM); giảm nghèo bền vững; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Đoàn công tác số 1 của UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Quang Bình và các cơ quan liên quan.
Đoàn công tác số 1 của UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Quang Bình và các cơ quan liên quan.

Triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG, huyện Quang Bình đã kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành từ huyện đến cơ sở theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về 3 chương trình MTQG bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Kịp thời ban hành các quyết định phân bổ nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư trên 224,5 tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã để tổ chức triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG. Đến nay, huyện Quang Bình có 9/14 xã đạt chuẩn NTM và đạt 4/9 tiêu chí huyện NTM. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều mới giảm còn 15,08%, hộ cận nghèo còn 11,32%. Đối với chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, huyện Quang Bình đã giải ngân trên 34,3 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư với tỷ lệ giải ngân lần lượt đạt 17% và 89% so với kế hoạch được giao để triển khai 10 dự án thuộc chương trình.

Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Xuân Minh.
Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Xuân Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục khó khăn nhằm triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình MTQG. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn để huyện Quang Bình thực hiện chương trình xây dựng NTM đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra; thẩm định các danh mục đầu tư và bố trí kinh phí đối với một số dự án đầu tư thuộc chương trình MTQG để huyện có cơ sở tổ chức thực hiện...

Trên cơ sở ý kiến trao đổi của các đại biểu, Giám đốc Sở KH&ĐT Lương Văn Đoàn và lãnh đạo các sở, ngành thành viên đoàn công tác đã giải đáp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện 3 chương trình MTQG mà huyện quan tâm. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh xem xét, quyết định.

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Quang Bình, Đoàn công tác số 1 tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện một số dự án tại xã Xuân Minh gồm: Công trình đường bê tông nông thôn tại thôn Pắc Pèng, nhà văn hóa thôn Nậm Tràng – thực hiện cơ chế đặc thù vốn đầu tư phát triển thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM; công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Xuân Minh, thực hiện theo Luật Đầu tư công.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đánh giá hoạt động của lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách các đảng bộ trực thuộc năm 2022
BHG - Chiều 17.2, Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Ban tham gia phụ trách, theo dõi các đảng bộ trực thuộc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng BTC Tỉnh ủy chủ trì. Dự hội nghị tại các điểm cầu có Thường trực các huyện, thành ủy…
17/02/2023
Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng
BHG - Sáng 17.2, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có các đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
17/02/2023
Ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Truyền hình đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam
BHG - Chiều 16.2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ ký kết phối hợp công tác tuyên truyền với Ban Truyền hình đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV4). Dự Lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Tào Thị Thanh Xuân, Trưởng ban Truyền hình đối ngoại VTV4. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…
16/02/2023
Lãnh đạo tỉnh và Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Biên phòng toàn dân tại Tùng Vài (Quản Bạ)
BHG - Nhân kỷ niệm 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 – 3.3.2023) và 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 – 3.3.2023), ngày 16.2, tại Đồn Biên phòng Tùng Vài, huyện Quản Bạ đã diễn ra Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023. Tới dự có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng...
16/02/2023