Hà Giang

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

16:04, 15/02/2023

BHG - Tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Trong đó, đội ngũ đảng viên chính là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Bởi vậy, tỉnh ta đặc biệt quan tâm củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên; xem đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Lãnh đạo thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) tham quan mô hình sản xuất ván bóc cho hiệu quả kinh tế cao của đảng viên ở cơ sở.
Lãnh đạo thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) tham quan mô hình sản xuất ván bóc cho hiệu quả kinh tế cao của đảng viên ở cơ sở.

Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giai đoạn 2000 – 2003, tỉnh ta hoàn thành mục tiêu xóa thôn trắng không có đảng viên và xóa thôn bản trắng chi bộ. Đến năm 2020, 100% xã, phường, thị trấn thành lập được chi bộ quân sự, công an. Và nay, toàn tỉnh có 787 TCCSĐ, 3.794 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

Không chỉ thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt), tỉnh ta còn quyết liệt đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm. Nội dung sinh hoạt gắn với thực hiện nghị quyết, kết luận của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đề cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ chi bộ. Hàng năm, toàn tỉnh có trên 90% các cuộc họp chi bộ đạt mức tốt trở lên.

Các học viên tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị do Trường Chính trị tỉnh tổ chức. 						Ảnh: PHƯƠNG THÙY
Các học viên tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị do Trường Chính trị tỉnh tổ chức. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Xác định đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, tỉnh ta đã tập trung nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp trước mắt và lâu dài. Trong đó, các cấp ủy đặc biệt coi trọng công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên và công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu, nhất là tại địa bàn khó khăn, biên giới, vùng dân tộc thiểu số theo quan điểm: “Ở đâu có dân, ở đó có đảng viên”. Giai đoạn 2015 – 2021, bình quân mỗi năm, toàn tỉnh có gần 2.500 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên hơn 73.200 đảng viên. Đặc biệt, tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 8% trên tổng dân số toàn tỉnh, cao hơn tỷ lệ bình quân 13 tỉnh miền núi, Trung du phía Bắc. Không những vậy, cấp ủy tỉnh còn có nhiều quyết sách nhằm tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và lời thề khi vào Đảng. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là Bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của TCCSĐ. Trong đó, đẩy mạnh công tác đào tạo lý luận chính trị (LLCT), bồi dưỡng cho đội ngũ Bí thư, cấp ủy viên cơ sở về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác quần chúng, công tác dự báo, đánh giá tình hình, khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, 100% Bí thư Đảng ủy cấp xã có trình độ LLCT trung cấp trở lên, Phó Bí thư Đảng ủy xã thì tỷ lệ này chiếm 99,28%. Ngoài ra, tỷ lệ Trưởng thôn và Trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên lần lượt chiếm 81,69% và 84,21%.

Cùng với kết quả trên, để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, các cấp ủy trong tỉnh còn tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Năm 2022, qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 12 TCCSĐ và 244 đảng viên (tăng 8 TCCSĐ, 102 đảng viên so với năm 2021). Trong đó, khiển trách 11 TCCSĐ, cảnh cáo 1 TCCSĐ; khai trừ 53 đảng viên không đủ tư cách, xử lý pháp luật 11 đảng viên, xử lý hành chính 8 đảng viên...

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh tỉnh ta đang thực hiện đồng bộ các giải pháp về: Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng TCCSĐ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết 21, ngày 16.6.2022, Hội nghị lần thứ 5 BCH T.Ư Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, phấn đấu đến năm 2025: Hàng năm, có trên 90% TCCSĐ, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3 – 4% tổng số đảng viên.

Bài, ảnh:  PHƯƠNG THÙY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
BHG - Chiều 13.2, tại tỉnh Bắc Kạn, đoàn công tác của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc về tình hình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội đồng Dân tộc Quốc hội; đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
13/02/2023
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang
BHG - Căn cứ các quy định của pháp luật; xét tờ trình của Đại học Thái Nguyên và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ngày 10.2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 456 quyết định: Thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang. Đại học Thái Nguyễn có trách nhiệm báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Hà Giang và các bộ, ngành liên quan để tổ chức thực hiện bàn giao và tiếp nhận người học, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất,
10/02/2023
Hào khí lên đường khi Tổ quốc gọi tên
BHG - Khi sắc Xuân ấm áp, hòa vào không gian đất trời cũng là lúc những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi nơi địa đầu cực Bắc hăng hái lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
10/02/2023
Tuổi trẻ Đồng Văn sẵn sàng lên đường nhập ngũ
BHG - Năm 2023, huyện Đồng Văn được giao gọi 85 công dân nhập ngũ, trong đó có 65 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 20 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống, xây dựng ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này, các thanh niên ưu tú trúng tuyển trên địa bàn huyện đã sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ.
09/02/2023