Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với BTV Huyện ủy Yên Minh

Thứ Tư, 04/09/2019, 17:17 (GMT+7)

BHG - Ngày 4.9, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Yên Minh, nhằm nắm bắt tình thực hiện công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo; công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 huyện Yên Minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Yên Minh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Yên Minh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Minh báo cáo công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của BTV Huyện ủy. Theo đó, từ đầu năm đến nay, BTV Huyện ủy Yên Minh đã tập trung lãnh, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp thực hiện các nghị quyết đã đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo việc thực hiện nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, sâu keo mùa thu; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chương trình xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của tổ chức cơ sở Đảng; việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết của Trung ương, Đề án của Tỉnh ủy…

Bí thư Huyện ủy Yên Minh báo cáo tại buổi làm việc.
Bí thư Huyện ủy Yên Minh báo cáo tại buổi làm việc.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, đến nay BTV Huyện ủy Yên Minh đã tổ chức, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện; xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời thành lập 5 tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện và lựa chọn các nội dung, chương trình, công trình chào mừng Đại hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận, biểu dương công tác lãnh, chỉ đạo của BTV Huyện ủy Yên Minh đạt được trong 8 tháng đầu năm, đặc biệt là trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Về nhiệm vụ 4 tháng cuối năm, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là thời điểm nước rút, đề nghị BTV Huyện ủy Yên Minh cần tập trung quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng kế hoạch, chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc thành công tốt đẹp, đặc biệt là công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện đảm bảo đánh giá đầy đủ những mặt được, chưa được trong nhiệm kỳ qua và xây dựng các mục tiêu, nghị quyết nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, về công tác nhân sự phải đảm bảo số lượng, cơ cấu, giới tính , dân tộc, coi trọng lựa chọn những người tiêu biểu về tri thức, đạo đức. Quan tâm công tác đào tạo, cập nhật kiến thức mới cho từng nhóm đối tượng cán bộ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng liên tục, xuyên suốt, gắn tập thể với trách nhiệm cá nhân; đảm bảo nguồn cán bộ tại chỗ với cán bộ luân chuyển đúng quy định về thời gian. Về công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục và kiên trì việc học tập các Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, XII, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đồng thời quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch, quản lý chất lượng xây dựng các công trình trên địa bàn; xây dựng Nông thôn mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chú trọng nâng cao thu nhập cho người dân. Chỉ đạo rà soát, xây nhà cho gia đình người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo theo đúng chủ trương của tỉnh; giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở… Đặc biệt là phát huy đoàn kết trong các tổ chức đoàn thể trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.