Kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Sáu, 30/08/2019, 12:58 (GMT+7)

BHG - Sáng 30.8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường) thông qua dự thảo một số nghị quyết quan trọng. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp xem xét các tờ trình của UBND tỉnh gồm: Tờ trình về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Giang; Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2019 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách T.Ư giai đoạn  2016 - 2020 và năm 2019.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến chỉnh sửa một số nội dung, câu từ trong các tờ trình để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và các quy định của pháp luật. Biểu quyết thông qua đự thảo các nghị quyết: Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Giang; Điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019; thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

 

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII là những nghị quyết rất quan trọng, liên quan đến thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 – 2021; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh;  tạo cơ sở pháp lý để quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP - AN. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và đại biểu HĐND tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết được kỳ họp thứ 10 thông qua. UBND tỉnh sớm chỉ đạo các ngành chuyên môn cụ thể hóa nghị quyết và nghiêm túc tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết được ban hành để nghị quyết HĐND tỉnh đi vào cuộc sống. Các tổ đại biểu tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân trong tỉnh biết để thực hiện; tiếp thu các ý kiến phản ánh của cử tri đến HĐND tỉnh; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT – XH, QP - AN năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN

.