Vĩnh Phúc quyết tâm xây dựng Nông thôn mới nâng cao

14:50, 01/10/2023

BHG - Xây dựng Nông thôn mới (NTM) là quá trình thường xuyên hướng tới phát triển nông thôn bền vững. Với mục tiêu về đích xã NTM nâng cao vào năm 2024, xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang) đã tập trung tuyên truyền, huy động các nguồn lực cùng chung tay hoàn thành các tiêu chí; qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Sau 8 năm được công nhận xã đạt chuẩn NTM, diện mạo xã Vĩnh Phúc ngày càng có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên; đường làng, ngõ xóm trở nên sáng - xanh - sạch - đẹp; có nhiều mô hình phát triển kinh tế hay và điển hình; tổng mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43,4 triệu đồng/năm… Từ kết quả đó xã đưa ra mục tiêu nâng cao các tiêu chí NTM với việc thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng từng tiêu chí để kịp thời củng cố, bổ sung, nâng cao chất lượng, không để xảy ra tình trạng tụt bậc các tiêu chí đã đạt được; xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra phương pháp tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành… Với mục tiêu đó, đến nay xã Vĩnh Phúc đã đạt 8/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí NTM nâng cao tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025. Các tiêu chí còn lại xã đang nỗ lực tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2023 gồm: Tiêu chí 1 quy hoạch; tiêu chí 2 giao thông; tiêu chí 4 điện; tiêu chí 6 văn hóa, tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí 10 thu nhập; tiêu chí số 11 nghèo đa chiều…

Lãnh đạo xã Vĩnh Phúc giới thiệu bản đồ quy hoạch tổng thể xã.
Lãnh đạo xã Vĩnh Phúc giới thiệu bản đồ quy hoạch tổng thể xã.

Đồng chí Vũ Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Từ việc xác định rõ các tiêu chí trọng tâm để thực hiện NTM nâng cao, xã Vĩnh Phúc đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tranh thủ huy động tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn. Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM nâng cao… Qua đó, quyết tâm về đích NTM nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra”.

Xác định phát triển kinh tế là chìa khóa để nâng cao các tiêu chí NTM, xã Vĩnh Phúc tập trung đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp; xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ; rà soát quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp để sản xuất hàng hóa tập trung; hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn; huy động, lồng ghép, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ cho người dân trong sản xuất, sinh hoạt.

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu khó, xã triển khai đồng bộ các giải pháp cho từng tiêu chí, như: Tiêu chí quy hoạch, xã phối hợp với cơ quan chuyên môn hoàn thiện quy hoạch khu trung tâm xã, thôn và khu vực trồng cây ăn quả theo vùng, phấn đấu cuối năm 2023 được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Phúc tầm nhìn năm 2040. Tiêu chí thu nhập với nhiệm vụ tổng mức thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 51 triệu đồng, tập trung chỉ đạo nhân dân đầu tư chăm sóc các loại cây trồng, tăng vụ, tái đàn chăn nuôi, phát triển thương mại dịch vụ; triển khai các giải pháp liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho người lao động. Đồng thời, tại tiêu chí 11, xã phấn đấu giảm 85 hộ nghèo và đưa số hộ nghèo của xã giảm xuống còn 112 hộ vào cuối năm 2023; áp dụng khoa học kỹ thuật để các hộ nghèo phát triển kinh tế…

Phong trào xây dựng xã NTM nâng cao ở Vĩnh Phúc đã và đang nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ xã đến thôn, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Phúc xây dựng thành công xã NTM nâng cao trong năm 2024.

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chuỗi liên kết trồng dưa chuột giúp nhiều hộ thoát nghèo
BHG - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, huyện Quản Bạ đã hỗ trợ các hộ nghèo thôn Dìn Sán, xã Quyết Tiến chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng dưa chuột theo chuỗi liên kết, bao tiêu đầu ra sản phẩm. Từ đó, giúp nhiều hộ nắm bắt được khoa học kỹ thuật trong sản xuất và cho thu nhập khá, nâng cao đời sống gia đình.
29/09/2023
Tháo “rào cản” trên đường về đích
BHG - Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh đã đi được hơn nửa chặng đường, kết tinh nhiều thành tựu làm khởi sắc diện mạo nông thôn. Tuy nhiên, để thực hiện được các mục tiêu quan trọng cho cả giai đoạn, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tháo gỡ “rào cản” để xây dựng NTM với nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.
28/09/2023
Tạo sinh kế cho người lao động
BHG - Xác định nâng cao chất lượng nguồn lao động, tạo việc làm cho người lao động (NLĐ) là một trong những yếu tố quyết định hiệu quả công tác giảm nghèo, tỉnh ta triển khai đồng độ các giải pháp, chính sách hỗ trợ nhằm đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, tạo sinh kế để tăng thu nhập cho lao động nông thôn.
28/09/2023
 "Bừng sáng" chiến khu xưa
BHG - Đường vào trung tâm xã Bằng Hành (Bắc Quang) khoác lên mình chiếc áo mới bằng cờ đỏ sao vàng. Cách đây 78 năm, đội quân cách mạng đầu tiên của tỉnh Hà Giang do đồng chí Bế Triều, Lê Quảng Ba đã tập hợp nhân dân phất cờ khởi nghĩa giành chính quyền.
27/09/2023