Hà Giang

Đồng Văn xây dựng Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

14:21, 04/12/2023

BHG - Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Đồng Văn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhờ có nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, phù hợp, nên đến nay 100% các thôn, xóm có đảng viên tại chỗ và được thành lập chi bộ riêng, không còn thôn, xóm “trắng” đảng viên; số lượng đảng viên nữ, trẻ, người DTTS đều tăng qua các năm. Kết quả từ năm 2021 đến tháng 11.2023, Đảng bộ huyện Đồng Văn đã kết nạp được 588 đảng viên, trong đó đảng viên người DTTS là 508 người, chiếm 86,39%, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 4.927 đảng viên, đảng viên là người DTTS 4.220 người, chiếm 85,65% tổng số đảng viên toàn huyện.

Cùng với công tác phát triển đảng viên mới, Đảng bộ huyện cũng luôn coi trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng “Chi bộ bốn tốt, Đảng bộ bốn tốt”. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong vùng đồng bào DTTS có phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chi bộ Đoàn Thanh niên huyện Đồng Văn tổ chức kết nạp đảng viên mới.
Chi bộ Đoàn Thanh niên huyện Đồng Văn tổ chức kết nạp đảng viên mới.

Chất lượng đội ngũ đảng viên trong đồng bào DTTS ở huyện Đồng Văn có nhiều chuyển biến tích cực; trình độ học vấn ngày càng cao hơn, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc và cuộc sống cũng tốt hơn. Hàng năm qua phân tích, đánh giá, xếp loại Đảng cho thấy, phần lớn đội ngũ đảng viên ở vùng đồng bào DTTS đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt, có ý thức rèn luyện, tự phê bình và phê bình cao, gương mẫu tiên phong; gắn bó mật thiết với nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW và Đề án số 06-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy Hà Giang về nâng cao chất lượng đảng viên giai đoạn 2021 - 2025.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: Tỷ lệ trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng một số đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, xóm; tỷ lệ đảng viên nữ vẫn còn đạt tỷ lệ thấp; công tác phát triển đảng viên mới nhiều nơi gặp khó khăn, do nguồn bị hạn chế, động cơ phấn đấu vào Đảng của một số quần chúng chưa cao. Một số đồng chí đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, xong do phải đi làm ăn xa, thường xuyên không có mặt ở địa phương nên đã vi phạm sinh hoạt Đảng, không đóng Đảng phí dẫn đến phải xóa tên đảng viên.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ huyện đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với việc bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch nguồn phát triển Đảng; giao chỉ tiêu và giao trách nhiệm cho từng tổ chức cơ sở Đảng về phát triển đảng viên và hàng năm, lấy kết quả công tác phát triển đảng viên là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Chỉ đạo nghiên cứu đổi mới việc bồi dưỡng kết nạp Đảng; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho quần chúng, nhất là những quần chúng là thanh niên, người DTTS trên địa bàn, để nâng cao nhận thức đúng về Đảng, từ đó có mục tiêu phấn đấu vào Đảng; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội của huyện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia sinh hoạt, qua đó để phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện và giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp theo quy định.

Thực hiện tốt việc phân công cho từng tổ chức, đảng viên theo dõi, giúp đỡ đưa những quần chúng ưu tú vào quy hoạch, có kế hoạch bồi dưỡng theo lộ trình cụ thể, không vì chỉ tiêu, không vì số lượng mà không coi trọng đến chất lượng. Quan tâm công tác phát triển đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS tại chỗ nhằm khuyến khích, động viên quần chúng là đồng bào DTTS có động lực phấn đấu vào Đảng. Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần để người dân phấn khởi, tin tưởng, mong muốn được cống hiến, từ đó tạo nguồn phát triển đảng viên một cách bền vững trong vùng đồng bào DTTS.

Bài, ảnh: Dương Ngọc Đức (Đồng Văn)

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng ủy Sở Văn hóa, TT&DL quán triệt các văn bản của Đảng

BHG - Sáng 30.11, Đảng ủy Sở Văn hóa, TT&DL tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng và đối thoại với đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, TT&DL.

30/11/2023
Tư tưởng Hồ Chí Minh dân là gốc
BHG - Hồ Chí Minh khẳng định “dân là gốc”. Người nói: “Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”. Dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước để tồn tại và phát triển là nhờ biết “trọng dân”. Dân là gốc chứ không phải “lấy dân làm gốc”, chính dân là gốc, nên “chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”.
25/10/2023
Thành ủy Hà Giang quy hoạch đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực thực thi nhiệm vụ
BHG - Ngày 19.5.2018, BCH Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bám sát Nghị quyết số 26, sự lãnh đạo sát sao của BCH, BTV Tỉnh ủy, triển khai kịp thời, bài bản, quyết liệt, sáng tạo, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là sự ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác xây dựng Đảng về lĩnh vực cán bộ của Thành ủy Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, đặc biệt là trong công tác quy hoạch cán bộ và bố trí, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ.
23/10/2023
Yên Minh xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” 
BHG - Thực hiện Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 15.11.2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 408-KH/TU ngày 13.7.2023 của Tỉnh ủy về Xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, BCH Đảng bộ huyện Yên Minh đã triển khai sâu rộng tới các Chi bộ, Đảng bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn.
22/10/2023