Hà Giang

Đoàn kiểm tra số 2 về cải cách tư pháp làm việc tại Vị Xuyên

16:30, 12/09/2023

BHG - Ngày 12.9, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh do đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế và làm việc tại huyện Vị Xuyên.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới kiểm tra thực tế tại Tòa án Nhân dân huyện Vị Xuyên.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới kiểm tra thực tế tại Tòa án Nhân dân huyện Vị Xuyên.

Từ đầu năm đến nay, công tác CCTP của huyện Vị Xuyên đã đạt được những kết quả nhất định so với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Các cơ quan tư pháp trên địa bàn phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tổ chức của các cơ quan tư pháp được củng cố, kiện toàn. Lãnh đạo các cơ quan tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Việc thực hiện nguyên tắc tranh tụng được đảm bảo. Chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo của các đơn vị có nhiều chuyển biến rõ rệt, tiến độ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự được đảm bảo, hạn chế tình trạng kéo dài, tồn đọng. Phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, tư pháp đã có nhận thức đầy đủ các nhiệm vụ CCTP và triển khai thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực công tác, nghiệp vụ. Tổ chức bộ máy của các đơn vị tiếp tục được kiện toàn. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc được tăng cường...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới đề nghị cấp ủy huyện cần đẩy mạnh và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tư pháp. Các cơ quan tư pháp cần thực hiện tốt công tác phối hợp; thực hiện giao ban định kỳ, báo cáo kịp thời, trao đổi thông tin với cấp ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện số hóa trong công việc. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật đến các tầng lớp nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tư pháp; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Ngọc Thơ (Vị Xuyên)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nỗ lực cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI
BHG - Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công (DVC) của chính quyền các cấp. Bởi vậy, việc cải thiện và nâng cao chỉ số này đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở để góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, liêm chính, kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.
24/08/2023
Bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình giấy xác nhận cư trú
BHG - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, triển khai có hiệu quả Luật Cư trú. Từ ngày 1.3.2023 tỉnh đã bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình các giấy tờ xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công.
24/05/2023
“Chiến dịch 12 ngày đêm” cải cách thủ thục hành chính
BHG - Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia; triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số Quốc gia… tỉnh ta đã triển khai Chiến dịch “12 ngày đêm” về “Thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (VNPT - iGate) và kiểm thử dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia”.
22/08/2023
Công an huyện Hoàng Su Phì đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử cho công dân
BHG - Tính đến ngày 15.5, Công an huyện Hoàng Su Phì đã thực hiện cấp căn cước công dân (CCCD) cho 50.444 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên; đạt tỷ lệ 99,6%. Tổng số tài khoản định danh điện tử mức 1, 2 thu nhận là 12.981 tài khoản, đạt 25,6%.
22/05/2023