Đảng bộ Quân sự tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

09:42, 25/06/2021

BHG - Ngay sau khi Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ban hành, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Giang đã xác định: Học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là cơ sở quan trọng, là biện pháp tốt nhất để tiếp tục xây dựng đội ngũ đảng viên, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh (TSVM), tạo sức mạnh tổng hợp để LLVT tỉnh nhà hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở. 							Ảnh: CTV
Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Ảnh: CTV

Những năm qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ và LLVT Hà Giang đã phát huy hiệu quả tích cực, luôn gắn kết với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động khác trong quân đội và địa phương… góp phần bồi đắp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự chuyển biến tích cực từ ý thức tới hành động; trực tiếp xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong mỗi cán bộ, chiến sỹ. Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã làm chuyển biến rõ nét về tư duy, phương thức lãnh, chỉ đạo, điều hành, cách tiếp cận giải quyết công việc của cấp ủy, người chỉ huy và tác phong, lề lối làm việc của đảng viên, cán bộ các cấp. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh TSVM, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD). Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT Hà Giang không ngừng được nâng lên. 

Tuy nhiên, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong LLVT Hà Giang vẫn còn một số hạn chế, nhất là chưa thực sự đều khắp; ở một số cơ quan, đơn vị việc thực hiện phong trào còn hình thức, chưa bảo đảm tính vững chắc; bệnh hình thức, trung bình chủ nghĩa chưa thực sự được đẩy lùi; sự gương mẫu trong lời nói, việc làm, tác phong công tác, lối sống ở một số ít cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên nêu cao trước quần chúng… Do vậy, để tiếp tục học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định “Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, “Hướng về cơ sở, lấy chi bộ làm hạt nhân tổ chức thực hiện”. Tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, chi, đảng bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ về vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhấn mạnh nội dung “làm theo”. Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với công tác xây dựng chi, đảng bộ. Mở rộng dân chủ, trước hết từ trong sinh hoạt cấp ủy, chi, đảng bộ các cấp đến hoạt động của tổ chức chính quyền, quần chúng, Hội đồng quân nhân. Đồng thời, cụ thể hóa cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới gắn với phong trào thi đua quyết thắng, đặc biệt là phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”. 

Kết hợp chặt chẽ việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền theo từng chủ đề với chương trình giáo dục cơ bản, giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống, bản chất quân đội; truyền thống 74 năm LLVT tỉnh và truyền thống của từng đơn vị. Theo đó, cấp ủy các cấp tiếp tục đưa nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào nghị quyết lãnh đạo hàng quý, năm, tháng và phải được cụ thể hóa trong kế hoạch công tác của người chỉ huy; nhất là, trong thực hiện khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” trong sẵn sàng chiến đấu, quản lý kỷ luật, quản lý vũ khí trang bị; làm công tác dân vận xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng NTM… 

Cùng đó, các đơn vị thường xuyên “Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến”, duy trì tốt phong trào “Người tốt, việc tốt”; coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp. Tăng cường giám sát việc thực hiện nói đi đôi với làm đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, ngành và cơ sở; có nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt để ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với những nhận thức lệch lạc, sai trái; những biểu hiện suy thoái phẩm chất, đạo đức, lối sống, trước hết là các biểu hiện thực dụng, vụ lợi, trung bình chủ nghĩa, nói không đi đôi với làm. 

Các cấp ủy cần phát huy tốt chức năng kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là vai trò của Bí thư cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, trên cơ sở chấp hành nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, “Tự phê bình và phê bình” trong sinh hoạt Đảng và sinh hoạt của các tổ chức. 100% cán bộ chủ trì các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị phải xây dựng, thường xuyên bổ sung và thực hiện nghiêm túc kế hoạch “Tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chương trình, bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực sự là gương sáng cho cán bộ, chiến sỹ học tập và noi theo. 

Trong điều kiện hiện nay, làm cho việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thấm dần, thấm sâu và trở thành nhu cầu tự thân của mọi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị là biện pháp tốt nhất trong việc xây dựng chi, đảng bộ TSVM, là việc làm thiết thực nhất để cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh giữ gìn và bồi đắp phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tá Trần Đại Thắng (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)


Cùng chuyên mục

Bộ Công an tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy

BHG - Ngày 31.5, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến với các ngành và địa phương nhằm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc và triển khai xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

31/05/2021
Vững bước tuần tra

BHG - Không quản nắng mưa, những người lính biên phòng Trạm Kiểm soát Biên phòng Minh Tân, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy luôn duy trì tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia, nhằm ngăn chặn kịp thời những người xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19…

30/05/2021
Hiệu quả mô hình kết nghĩa cụm cư dân biên giới

BHG - Với đặc thù là tỉnh biên giới, có nhiều dân tộc cùng sinh sống, những năm qua, tỉnh ta luôn vun đắp và giữ gìn mối quan hệ truyền thống, gắn bó giữa nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là cư dân biên giới với nhân dân nước láng giềng thông qua nhiều mô hình và hoạt động thiết thực, trong đó nổi bật là mô hình kết nghĩa giữa các cụm cư dân biên giới hai bên. 

30/05/2021
Đại úy Vừ Mí Chứ tận tụy với công việc

BHG - Nhiệt tình, gương mẫu, có trách nhiệm là những lời nhận xét của đồng đội dành cho Đại úy Vừ Mí Chứ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc). Đại úy Vừ Mí Chứ sinh ra và lớn lên tại thôn Ma Xĩ, xã Má Lé (Đồng Văn). Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng chí luôn mơ ước được khoác trên mình màu áo lính. Năm 2006, đồng chí được cử tuyển theo học tại Trường Sĩ quan lục quân I.

29/05/2021