Hà Giang

Sức dân trong "dân vận khéo"

09:03, 26/10/2018

BHG - Từ năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động, triển khai phong trào “Dân vận khéo” tới các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và người dân. Hàng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai phong trào “Dân vận khéo” theo chủ đề từng năm phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế địa phương như: “Dân vận khéo tham gia xây dựng Nông thôn mới (NTM)”, “Phát huy dân chủ trong xây dựng NTM”, “Nhân rộng các điển hình trong xây dựng NTM”, “Xây dựng NTM và đô thị văn minh”; “Xây dựng NTM và đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền”…

Được chính quyền xã vận động, khuyến khích, gia đình ông Vù Sình Dìn, thôn Lùng Pục, xã Phong Quang (Vị Xuyên) trở thành điển hình trong phong trào “Trồng hồng Không hạt”, mang lại giá trị kinh tế cao.
Được chính quyền xã vận động, khuyến khích, gia đình ông Vù Sình Dìn, thôn Lùng Pục, xã Phong Quang (Vị Xuyên) trở thành điển hình trong phong trào “Trồng hồng Không hạt”, mang lại giá trị kinh tế cao.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, phong trào “Dân vận khéo” đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ; điển hình là các mô hình: “Tự quản về an ninh trật tự gắn với việc tuyên truyền phòng chống tội phạm” của Công an huyện Mèo Vạc; “Không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống” của huyện Đồng Văn; “Tổ an ninh tự quản, vận động nhân dân không tái trồng cây thuốc phiện” tại 5 xã biên giới của huyện Vị Xuyên; “Kho thóc tình thương”của huyện Quang Bình; “Trồng cây dược liệu” của huyện Quản Bạ. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát triển mạnh mẽ và được nhân rộng, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp: Phong trào “Nuôi bò nhốt gắn với trồng cỏ”; “Trồng hoa Tam giác mạch” của các huyện vùng cao; “Ngày thứ 7 tình nguyện” của Đoàn thanh niên; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng NTM” của Hội Nông dân; “Nhà sạch, vườn đẹp” của Hội Phụ nữ; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Liên đoàn Lao động… Nếu như năm 2010, toàn tỉnh có 622 mô hình “Dân vận khéo” thì đến nay, đã thực hiện được trên 2.900 mô hình, trong đó có trên 700 mô hình được nhân rộng.

Đặc biệt, trong nhiều năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Trong 9 tháng đầu năm, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, toàn tỉnh đã mở mới, nâng cấp trên 857 km đường giao thông các loại; nâng cấp 94 phòng học; xây mới 81 nhà văn hóa thôn; nhân dân hiến trên 210 nghìn m2 đất, đóng góp trên 197 nghìn ngày công lao động; thực hiện hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng NTM. Hiện toàn tỉnh có 23 xã đạt chuẩn NTM; 11 xã đăng ký hoàn thành trong năm 2018.

Năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh tập trung vào các phong trào thi đua yêu nước, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; duy trì công tác đối thoại trực tiếp của người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phong trào “Dân vận khéo” được coi là một trong những đổi mới quan trọng về phương thức dân vận nhằm khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội. Xây dựng một chính quyền thực sự vì dân sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT – XH của địa phương.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phát huy vai trò Tổ Dân vận cơ sở ở Yên Minh

BHG - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 5.7.2011 của Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới" và Đề án số 05 ngày 20.9.2012 của Tỉnh ủy về "Thành lập thí điểm Tổ Dân vận thôn, tổ dân phố"; những năm vừa qua, Huyện ủy Yên Minh đã tích cực chỉ đạo xây dựng, thành lập các Tổ Dân vận thôn, tổ dân phố. Hoạt động của các Tổ Dân vận ở cơ sở đã góp phần không nhỏ vào kết quả triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái thực hiện các phong trào thi đua, phát triển kinh tế.

 

30/07/2018
Nàn Ma thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở

BHG - Trong những năm gần đây, cùng với việc thực hiện chương trình đột phá về cải cách hành chính của huyện Xín Mần, Đảng bộ xã Nàn Ma đã và đang đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) gắn với phát triển KT-XH của địa phương. Với quan điểm gần dân, hiểu dân, gắn bó với dân, cán bộ, đảng viên xã Nàn Ma đã từng bước đẩy mạnh thực hiện QCDC, tạo sự đồng thuận... 

29/08/2018
Chủ động nắm bắt dư luận xã hội

BHG - Dư luận xã hội (DLXH) là tấm gương phản chiếu về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, việc chủ động nắm bắt DLXH là "chìa khóa" giúp Đảng ta đề ra những chủ trương, quyết sách đúng, hợp lòng dân. giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, đảm bảo ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

 

28/08/2018
Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, đoàn kết nhân dân

BHG - Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện...

 

28/08/2018