Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát ở Bắc Mê

23:40, 22/08/2020

BHG - Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiệm kỳ 2015 - 2020  BTV Huyện ủy Bắc Mê luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KTGS ngày càng đi vào nề nếp, thể hiện tính chủ động, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả đạt cao hơn.

Lãnh đạo huyện kiểm tra mô hình trồng bưởi Da xanh tại xã Yên Cường.
Lãnh đạo huyện kiểm tra mô hình trồng bưởi Da xanh tại xã Yên Cường.

Đảng bộ huyện hiện có 57 tổ chức cơ sở đảng, với 216 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên (ĐV) của Đảng bộ huyện hiện là 3.836 (trong đó ĐV chính thức 3.661 đồng chí, ĐV dự bị là 175 đồng chí). Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU, của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2017- 2020 trên phạm vi toàn Đảng bộ huyện. BTV Huyện ủy đã Ban hành Quyết định số 744-QĐ/HU, thành lập 2 đoàn kiểm tra của Đảng bộ huyện theo Chương trình số 108-CTr/TW, của Bộ Chính trị về Chương trình tự kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Kế hoạch số 269-KH/HU, kế hoạch tự kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, tiến hành kiểm tra đối với 5 đơn vị; các chi, đảng bộ còn lại tự tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả về BTV Huyện ủy.

Trong 5 năm, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện đã kiểm tra được 54 cuộc đối với 62 tổ chức cơ sở Đảng, 835 đảng viên, cấp ủy viên; giám sát được 51 cuộc với 51 tổ chức Đảng, 311 ĐV, cấp ủy viên về việc thực hiện quy chế làm việc, Chỉ thị số 03-CT/TU, của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát “Nói đi đôi với làm”; Chỉ thị số 05 -CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện chương trình công tác trọng tâm và chương trình hành động của tập thể và cá nhân; Quy định 101, 55-QĐ/TW, của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, ĐV. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của trung ương, tỉnh, huyện. BTV Huyện ủy đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức Đảng bằng hình thức Khiển trách liên quan đến việc không chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm để cá nhân lợi dụng quyết định thay tập thể. Thi hành kỷ luật đối với 12 trường hợp, liên quan đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; luật ngân sách Nhà nước; chi trả Phí môi trường rừng; chính sách an sinh xã hội; phẩm chất đạo đức, lối sống; pháp luật của Nhà nước...

Cùng với đó, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được 22 cuộc đối với 21 tổ chức và 74 ĐV, cấp ủy viên. Tổ chức kiểm tra 10 cuộc đối với 10 tổ chức Đảng với 93 đảng viên. Tiếp nhận 11 đơn tố cáo, trong đó 7 đơn có nội dung hỏi về các chế độ, chính sách, tranh chấp đất đai; 4 đơn phản ánh (tố cáo). Thông qua việc KTGS, UBKT đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 5 trường hợp; cảnh cáo 2 trường hợp; khai trừ 5 trường hợp. Những đảng viên sai phạm, cấp ủy và UBKT các cấp kiên quyết xử lý để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Mê cho biết: BTV Huyện ủy lãnh đạo thống nhất, đồng bộ công tác KTGS, thanh tra của các tổ chức trong hệ thống chính trị với quan điểm chỉ đạo: Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm và cương quyết theo đúng quy định, bảo đảm tính giáo dục và dăn đe, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, triển khai giám sát rộng, thường xuyên, kiểm tra sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý kịp thời vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên.

Thông qua việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và giám sát mở rộng đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong huyện về ý thức chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng cao, góp phần quan trọng để Đảng bộ huyện thực hiện đạt và vượt 29/31 chỉ tiêu. Trong đó, nổi bật là kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hàng năm có trên 99% tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Đoàn kết trong Đảng bộ được tăng cường; ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng được nâng lên.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN


Cùng chuyên mục

Khi cán bộ, đảng viên nêu gương làm kinh tế

BHG - Nói về cách nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước…". Thực hiện lời dạy của Người, nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Đồng Văn đã tiên phong trong gưỡng mẫu trong mọi hoạt động, phong trào. Trong đó có phong trào phát triển kinh tế, tạo niềm tin, động lực để nhân dân học tập, làm theo.

30/07/2020
Bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội: Mở rộng dân chủ trong Đảng

BHG - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra với nhiều nét mới, trong đó điểm nhấn là bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội. Qua đó, góp phần tăng cường, mở rộng dân chủ; hiệu quả hơn trong việc lựa chọn, bầu những người xứng đáng vào vị trí lãnh đạo cao nhất cấp ủy.

 

25/07/2020
Xây dựng Đảng mạnh từ "gốc"

BHG - Với quyết tâm đi thẳng vào những nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, xuyên suốt những năm qua, công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, XII đã và đang được Đảng bộ tỉnh quán triệt, triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và hiệu quả.

 

24/07/2020
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chang nói đi đôi với làm

BHG - "Để bà con tin và làm theo thì mình phải là người đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động; đã nói được thì phải làm được, luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của bà con, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí thì công việc khó cũng thành dễ". Đó là những chia sẻ của anh Nguyễn Văn Thức (sinh 1983), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chang, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên.

 

24/07/2020