Hà Giang

Nghị quyết 07 thúc đẩy chăn nuôi ở Mèo Vạc

10:23, 21/08/2020

BHG - Từ lợi thế bò Vàng có khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt, được người dân trên địa bàn nuôi lâu đời và cho giá trị kinh tế cao, huyện Mèo Vạc đã ban hành Nghị quyết 07-NQ/HU, ngày 20.4.2016 về “chuyển đổi một phần diện tích trồng ngô sang trồng cỏ gắn với chăn nuôi bò hàng hóa, giai đoạn 2016 – 2020”. Sau gần 5 năm đưa nghị quyết vào cuộc sống đã góp phần thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu Nông nghiệp trên địa bàn và thúc đẩy chăn nuôi phát triển.

Người dân xã Xín Cái nuôi bò theo hướng hàng hóa.
Người dân xã Xín Cái nuôi bò theo hướng hàng hóa.

Sau khi nghị quyết ban hành, UBND huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn phổ biển nội dung của nghị quyết dưới các hình thức, như: Tuyên truyền trực tiếp, triển khai cho nhân dân đăng ký, lồng ghép vào các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ; tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh; chỉ đạo các xã trích lục các nội dung của nghị quyết niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn để nhân dân nắm rõ chủ trương, chính sách và tích cực tham gia thực hiện. Đến đầu năm 2020, toàn huyện có gần 250 ha đất trồng ngô chuyển đổi sang trồng cỏ chăn nuôi, đạt 99,94% mục tiêu nghị quyết; kinh phí hỗ trợ cho các hộ thực hiện chuyển đổi trên 3,2 tỷ đồng. Tổng đàn trâu, bò toàn huyện có 34,6 nghìn con; tổng số trâu, bò xuất chuồng từ năm 2016 đến nay đạt 14,6 nghìn con.

Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, Nguyễn Cao Cường, cho biết: Với sự quyết tâm, quyết liệt trong quá trình triển khai đã đưa chủ trương, chính sách theo nghị quyết của Đảng bộ huyện vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các chỉ tiêu về quy mô diện tích đất chuyển đổi và quy mô tổng đàn trâu, bò cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, do huyện vùng cao núi đá, địa hình hiểm trở, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, điều kiện KT – XH khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nghị quyết. Bên cạnh đó, trình độ, nhận thức của người dân hạn chế, nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; thói quen sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự cung tự cấp ăn sâu vào tiềm thức nên việc phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng hàng hóa còn hạn chế.

Qua đánh giá của các ngành chức năng cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở một số địa phương thiếu thường xuyên; việc tổ chức thực hiện ở một số xã thiếu chủ động; công tác khảo sát nhu cầu, lập kế hoạch chuyển đổi của một số cán bộ cơ sở thiếu sâu sát, chất lượng thấp, dẫn đến việc chuyển đổi đất trồng ngô sang trồng cỏ của một số hộ không tuân thủ theo quy định, gây khó khăn cho quá trình nghiệm thu kết quả và thực hiện chính sách. Việc đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ có điểm chưa hợp lý; đề xuất, điều chỉnh chính sách thực hiện của cơ quan tham mưu và các địa phương chưa kịp thời, chưa đáp ứng nhu cầu chuyển đổi của người dân; hầu hết các hộ chuyển đổi đất trồng ngô sang trồng cỏ chưa mở rộng quy mô đàn, gây ra tình trạng thừa, lãng phí sản lượng cỏ; kỹ thuật thâm canh trồng cỏ của các hộ chưa được chú trọng nên năng suất, sản lượng đạt thấp so với tiềm năng; việc thu hoạch, chế biến, dự trữ cỏ thiếu hợp lý dẫn đến mất cân đối giữa các mùa trong năm.

Theo tìm hiểu, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 07, ngoài điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến việc trồng cỏ thì diện tích đất chuyển đổi của các hộ phân tán, rải rác thành nhiều lô, khoảnh, dẫn đến nhiều hộ muốn thực hiện nhưng diện tích đất ít, không đáp ứng điều kiện theo quy định của nghị quyết. Đàn bò tăng trưởng chậm, tỷ lệ tăng đàn chủ yếu phụ thuộc vào kết quả tăng tự nhiên, trong khi đó lượng gia súc xuất bán ra khỏi địa bàn hàng năm cao, chưa kể số lượng chết do rủi ro; việc mở rộng quy mô phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hình thức chăn nuôi tập trung, gia trại còn hạn chế; tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc diễn ra bất thường, rủi ro trong chăn nuôi lớn, gây tâm lý e ngại cho người chăn nuôi…

Bí thư Huyện ủy, Trần Quang Minh chia sẻ: Từ thực tiễn, để đưa ra chủ trương và qua thực hiện cho thấy, Nghị quyết 07 hợp lòng dân, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi địa phương phát triển mạnh. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, không chỉ riêng Nghị quyết 07 mà các chủ trương, chính sách của Đảng cần có sự chỉ đạo thống nhất, tập trung, kịp thời từ huyện tới thôn, sự phối hợp chung tay, góp sức của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động. Cấp ủy, chính quyền vào cuộc quyết liệt từ những ngày đầu, kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. Phát huy tinh thần dân chủ, người dân được họp bàn, thống nhất và nắm rõ các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện đổi với thực hiện nghị quyết. Chính sách của tỉnh, huyện phải được triển khai tới người dân chính xác, minh bạch. Trước khi ban hành nghị quyết cần lấy ý kiến của cơ sở để xây dựng định mức, quy định của chính sách sát với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi đạt được mục tiêu đề ra.

Với việc bám sát nhu cầu thực tế để đưa ra các quyết sách hợp lòng dân, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân; cùng với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân sẽ giúp cho các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mèo Vạc khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sớm về đích.

Bài, ảnh:  KIM TIẾN


Cùng chuyên mục

Khi cán bộ, đảng viên nêu gương làm kinh tế

BHG - Nói về cách nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước…". Thực hiện lời dạy của Người, nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Đồng Văn đã tiên phong trong gưỡng mẫu trong mọi hoạt động, phong trào. Trong đó có phong trào phát triển kinh tế, tạo niềm tin, động lực để nhân dân học tập, làm theo.

30/07/2020
Thị trấn Phố Bảng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ

BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", mọi việc "thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Có thể nói, việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng cơ sở luôn là khâu quan trọng ở mọi giai đoạn phát triển. Nhận rõ điều đó, những năm qua, thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn) luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn.

30/06/2020
Bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội: Mở rộng dân chủ trong Đảng

BHG - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra với nhiều nét mới, trong đó điểm nhấn là bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội. Qua đó, góp phần tăng cường, mở rộng dân chủ; hiệu quả hơn trong việc lựa chọn, bầu những người xứng đáng vào vị trí lãnh đạo cao nhất cấp ủy.

 

25/07/2020
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chang nói đi đôi với làm

BHG - "Để bà con tin và làm theo thì mình phải là người đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động; đã nói được thì phải làm được, luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của bà con, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí thì công việc khó cũng thành dễ". Đó là những chia sẻ của anh Nguyễn Văn Thức (sinh 1983), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chang, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên.

 

24/07/2020