Hà Giang

Đồng Văn nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

14:13, 20/07/2020

BHG - Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Đồng Văn đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thông qua việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, xây dựng kế hoạch hành động của từng cấp ủy. Nhờ đó, đã tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân, các phong trào thi đua lao động, sản xuất được đẩy mạnh; nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Người dân xã Phố Cáo giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất.
Người dân xã Phố Cáo giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất.

Đồng chí Vũ Trung Thông, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đồng Văn cho biết: Với quyết tâm tạo chuyển biến căn bản về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Đồng Văn đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ huyện tới cơ sở chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng được đổi mới phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực trong toàn Đảng bộ.

Xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Đảng bộ huyện luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở; tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ được thực hiện hiệu quả. Cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy được năng lực, có phẩm chất đạo đức và nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình và thường xuyên có mặt tại cơ sở, trên tinh thần “cầm tay chỉ việc” cho người dân; cùng với cấp ủy địa phương lãnh, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã tiến hành đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt chi bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét. Trong sinh hoạt định kỳ, Huyện ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ tham dự và chỉ đạo; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở. Đồng thời, mỗi kỳ sinh hoạt, yêu cầu cấp ủy phải xây dựng chương trình cụ thể, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với tình hình của địa phương. Thông qua sinh hoạt chi bộ, đã phát huy trí tuệ của đảng viên; qua đó, củng cố niềm tin của đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, xuất hiện ngày càng nhiều đảng viên gương mẫu, tiên phong trên nhiều lĩnh vực, là những tấm gương sáng để nhiều quần chúng học tập, noi theo.

Nhờ có sự chủ động trong công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của TCCSĐ ở Đảng bộ huyện Đồng Văn được nâng lên rõ rệt. Nhiều TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng chí Phạm Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phố Bảng, cho biết: Từ những chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; trong đó, đặc biệt chú trọng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, có năng lực, tâm huyết. Đồng thời, xây dựng chương trình toàn khóa của cấp ủy, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, phát huy tính dân chủ trong toàn Đảng bộ và  trong nhân dân. Đến nay, nhiều năm liền, Đảng bộ thị trấn đều đạt trong sạch, vững mạnh; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện rõ rệt, có niềm tin sâu sắc vào Đảng và Nhà nước.

Phát huy những kết quả tích cực có được, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Đồng Văn tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ; xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân nhân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: My Ly


Cùng chuyên mục

Thị trấn Phố Bảng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ

BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", mọi việc "thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Có thể nói, việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng cơ sở luôn là khâu quan trọng ở mọi giai đoạn phát triển. Nhận rõ điều đó, những năm qua, thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn) luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn.

30/06/2020
Bắc Mê nâng cao chất lượng Bí thư chi bộ thôn

BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt", "Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng, Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy". Xác định tầm quan trọng của đội ngũ Bí thư chi bộ trong tình hình mới, ngay sau đại hội Đảng bộ cơ sở...

30/05/2020
Vẹn nguyên lời thề với Đảng

BHG - Trong buổi lễ kết nạp đảng viên mới, không thể thiếu lời tuyên thệ trước cờ Đảng. Từng câu, từng chữ trong lời thề thiêng liêng dưới Đảng kỳ luôn hằn sâu trong tim, hun đúc ý chí và tạo động lực để những đảng viên trẻ tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy niềm tin lớn lao vào sự lãnh đạo của Đảng. Đó không chỉ là những câu chuyện kể với kỷ niệm hay niềm tự hào mà còn là cả trách nhiệm, là "lời thề quyết tâm" khi đứng trước "cột mốc" thiêng liêng của đời mình.

 

28/06/2020
Quang Bình duy trì hiệu quả "Ngày thứ Bảy vì Nông thôn mới"

BHG - "Đột phá về giáo dục chính trị, tư tưởng; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm, chính là nền tảng quan trọng giúp địa phương duy trì hiệu quả phong trào "Ngày thứ Bảy vì Nông thôn mới" suốt 5 năm qua" - đồng chí Triệu Tài Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quang Bình khẳng định.

 

27/05/2020