Đảng bộ xã Kim Linh gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

07:54, 28/03/2018

BHG - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên luôn xác định nhiệm vụ phát triển KT-XH là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, từ đó tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh tạo nên sức mạnh nội lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Hiện nay, Đảng bộ xã Kim Linh hiện có 217 đảng viên chính thức và 11 đảng viên dự bị sinh hoạt tại 15 chi bộ, trong đó, có 9 chi bộ thôn, bản và 6 chi bộ cơ quan. Thời gian qua, Đảng bộ xã Kim Linh đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện tới cán bộ, đảng viên, nhất là triển khai Nghị quyết 04-NQ/T.Ư khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nói đi đôi với làm” gắn với thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang…

Có thể nói, nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Kim Linh đã đạt được những kết quả khá nổi bật cụ thể, thực hiện mục tiêu phát triển đàn lợn xã đã đạt 2.808/1.500 con, đạt 187%; đàn dê 1.134/731 con, đạt 155%; gia cầm, thủy cầm 15.720/10.000 con, đạt 157% so với Nghị quyết đề ra... Đặc biệt, Chương trình xây dựng Nông thôn mới, với phương châm phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan phụ trách và “Đề án một triệu tấn xi-măng” của tỉnh, xã đã thực hiện được 3.585 m đường giao thông nông thôn, đạt 120% mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã tổ chức kết nạp 31/40 đảng viên, đạt 77,5% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Chế độ sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiệm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thường xuyên đạt trên 90%. Hàng tháng, Đảng ủy xã duy trì giao ban với các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ các thôn, bản nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để có các giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ Đảng, việc thực hiện quy chế dân chủ tại các chi bộ, từ đó phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi tiêu biểu như: Mô hình nuôi gà xương đen; nuôi trâu sinh sản và nuôi lợn đen… Nhiều đảng viên đã duy trì thực hiện tốt chương trình giúp đỡ các hộ nghèo được nuôi giẽ trâu, bò để có đủ sức kéo và vốn đầu tư ban đầu.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Linh, cho biết: Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã luôn coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để chi bộ thật sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; chủ đề rõ ràng, cụ thể, tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Văn Quân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

BHG - Về văn hóa, xã hội: Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân tiếp tục được tăng cường; tích cực triển khai xây dựng và thực hiện Đề án Bác sỹ gia đình và mô hình phòng khám bác sỹ gia đình. Bình quân có 10,9 bác sỹ/vạn dân; 30,5 giường bệnh/vạn dân; 100% trạm y tế, phòng khám đa khoa có bác sỹ. Quy mô, mạng lưới giáo dục tiếp tục được củng cố, toàn tỉnh hiện có 852 trường và cơ sở giáo dục. Các nhà trường tích cực đẩy mạnh đổi mới giáo dục, tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế và đổi mới phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đánh giá thực chất năng lực người học. 

31/01/2018
Đảng bộ Hoàng Su Phì đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII

BHG - Để các nội dung trong Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đề ra nhiều giải pháp thiết thực, trong đó, đặc biệt chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức Đảng và triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 

28/03/2018
Nhân rộng những mô hình kinh tế ở Chế Là

BHG - Trước đây, gia đình anh Thèn Văn Liêm, thôn Lủng Pô, xã Chế Là (Xín Mần) là một trong những hộ nghèo. Nhưng nhờ sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền xã, anh Liêm đã mạnh dạn thực hiện Mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản. Theo tìm hiểu, từ lợi thế của gia đình khi có nhiều đất sản xuất nông nghiệp, nguồn thức ăn phong phú, năm 2014 anh Liêm đã đầu tư xây dựng 3 gian chuồng, nuôi 5 con lợn nái sinh sản. Chuồng nuôi luôn đảm bảo rộng rãi, mùa Đông kín gió, mùa Hè thoáng mát, hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh và kỹ thuật chăn nuôi được thực hiện theo đúng quy trình nên đàn lợn nái của gia đình anh Liêm sinh sản tốt.

 

26/03/2018
Đảng bộ xã Cao Bồ chú trọng phát triển đảng viên mới

BHG - Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, tăng sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, những năm qua, Đảng bộ xã Cao Bồ (Vị Xuyên) không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên.

 

26/03/2018