Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh theo hướng quyết liệt, thực tiễn và hiệu quả

10:54, 04/02/2019

Xuân 2019 - Nét nổi bật thời gian qua là hệ thống chính trị toàn tỉnh được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh, trong sạch; hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là Đảng bộ vùng nông thôn được nâng lên rõ rệt. Phương thức lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới, quyết liệt, thực tiễn và hiệu quả với những chủ trương, cách làm sáng tạo, bài bản”.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác (trong chuyến lên thăm và làm việc với tỉnh, tháng 1.2018) tại Cầu Trì (Bắc Quang). 						          Ảnh: Đặng Kim
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác (trong chuyến lên thăm và làm việc với tỉnh, tháng 1.2018) tại Cầu Trì (Bắc Quang). Ảnh: Đặng Kim

Trong năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thiên tai, khí hậu diễn biến phức tạp, nguồn vốn đầu tư công hạn chế...; nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp, ngành, sự đồng tình của nhân dân, Hà Giang đã giành được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào thành tựu chung sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 7,5%; có 19/48 chỉ tiêu đạt và vượt (chiếm 39,6%), 21 chỉ tiêu đạt từ 80% đến dưới 100% (chiếm 43,8%), 4 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 80% (chiếm 8,3%) và 4 chỉ tiêu đạt dưới 50% (chiếm 8,3%) so với nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác hợp lý tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, nông nghiệp, dược liệu, kinh tế biên mậu, nhất là du lịch có nhiều khởi sắc. Văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia được giữ vững; chính trị - xã hội ổn định, QP-AN được tăng cường. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Để có được kết quả trên, Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng quyết liệt, thực tiễn và hiệu quả; nâng cao trách nhiệm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh thực hiện “2 đột phá” và “5 chương trình trọng tâm” Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đề ra; tập trung phát triển nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị; tạo sự đột phá trong kinh tế cửa khẩu, du lịch và dịch vụ; khuyến khích công nghiệp chế biến, Chương trình Khởi nghiệp; nâng cao chất lượng Chương trình xây dựng Nông thôn mới, triển khai đồng bộ các giải pháp xóa đói, giảm nghèo, gắn với giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững và duy trì ổn định về QP-AN; tăng cường các hoạt động đối ngoại, chương trình hợp tác quốc tế; nỗ lực trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu và là một trong những trung tâm du lịch của nước ta.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trao Huy hiệu 30, 40, 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Vị Xuyên (15.8.1948 -  15.8.2018).  								Ảnh: BIỆN LUÂN
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trao Huy hiệu 30, 40, 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Vị Xuyên (15.8.1948 - 15.8.2018). Ảnh: BIỆN LUÂN

Từ sự quyết liệt đó, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể có nhiều cố gắng, tích cực, chủ động quán triệt, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2018.

Nét nổi bật nhất thời gian qua chính là hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được xây dựng và củng cố ngày càng vững mạnh, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là đảng bộ vùng nông thôn được nâng lên rõ rệt. Phương thức lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền tiếp tục có những đổi mới, quyết liệt, thực tiễn và hiệu quả với những chủ trương, cách làm sáng tạo, bài bản như: Việc đánh giá tính quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành, thực hiện “Nói đi đôi với làm”; việc triển khai Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); phân công các Ủy viên BTV Tỉnh ủy phụ trách, giám sát đến Đảng ủy cấp xã và cấp ủy các sở, ban, ngành tỉnh gắn tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các cấp, ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đẩy mạnh lãnh, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công, nhằm nỗ lực xây dựng nền quản trị hành chính công hiệu quả, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 24.10.2018 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm cam Sành tại “Không gian Văn hóa - trưng bày giới thiệu sản phẩm và thưởng thức trà”, trong khuôn khổ Hội nghị “Giới thiệu Hà Giang” ngày 1.2.2018, tại Hà Nội. 		Ảnh: KIM TIẾN
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm cam Sành tại “Không gian Văn hóa - trưng bày giới thiệu sản phẩm và thưởng thức trà”, trong khuôn khổ Hội nghị “Giới thiệu Hà Giang” ngày 1.2.2018, tại Hà Nội. Ảnh: KIM TIẾN

Năm qua, tỉnh ta tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh liên kết, sản xuất sản phẩm hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực của từng địa phương để phục vụ du lịch và xuất khẩu; tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị; chú trọng tổ chức lại sản xuất cho nông dân, triển khai hiệu quả Chương trình “Nửa triệu con đại gia súc”, Đề án “Một triệu tấn xi-măng” đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn; ưu tiên cơ chế thành lập mới, gắn nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác, hội đồng quản lý phát triển thôn; triển khai Chương trình Khởi nghiệp thực chất và bài bản hơn; quan tâm tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là những dự án đã được các tập đoàn, nhà đầu tư đang tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư. Đồng thời, tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả đầu tư công; siết chặt công tác quản lý, bảo vệ rừng; chấn chỉnh và tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tặng hoa, chúc mừng Báo Hà Giang, Hội Nhà báo tỉnh và đại diện thường trú các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư tại Hà Giang, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2018). 						Ảnh: BIỆN LUÂN
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tặng hoa, chúc mừng Báo Hà Giang, Hội Nhà báo tỉnh và đại diện thường trú các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư tại Hà Giang, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2018). Ảnh: BIỆN LUÂN

Tỉnh cũng thực hiện triệt để các giải pháp cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, gắn tăng cường kết nối các doanh nghiệp để tạo sự đột phá phát triển kinh tế biên mậu, thương mại, dịch vụ cửa khẩu; thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp, ủy quyền cho các huyện, thành phố vùng động lực. Đặc biệt, đã triển khai đồng bộ chương trình phối hợp với Trường Đại học Fulbright để giải quyết các “nút thắt” trong phát triển. Qua đó, đã ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về Thực hiện tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030 và thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế tỉnh đến năm 2030; phân công các đồng chí trong diện quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) tham gia Nhóm nghiên cứu các chuyên đề thực hiện Đề án Tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

Một trong những điểm sáng của tỉnh ta năm qua chính là việc thực hiện đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo tương tác đến cấp cơ sở. Hiện nay, Hà Giang đã triển khai đầu tư, mở rộng hệ thống giao ban trực tuyến kết nối liên thông 4 cấp (T.Ư, tỉnh, huyện, xã); đưa vào sử dụng toàn diện phần mềm quản lý văn bản điều hành điện tử đến 100% cơ quan, ban, ngành của tỉnh; Trung tâm Hành chính công tỉnh kết nối liên thông và giải quyết thủ tục hành chính tại 100% sở, ngành, các huyện, thành phố, bước đầu mang lại hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cùng với tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế, lĩnh vực VH-XH cũng luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo, như: Phối hợp với Công ty TNHH Mckinsey Việt Nam hoàn thiện Quy hoạch du lịch và xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch Hà Giang; hoàn thiện Quy hoạch phát triển du lịch Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang; hoàn thành các nội dung phục vụ công tác tái đánh giá Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn để được công nhận lại. Các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh cả trong và ngoài tỉnh nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về Hà Giang, các sản phẩm hàng hóa, du lịch của tỉnh gắn bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, thu hút du lịch vào địa bàn như: Tổ chức thành công Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IV; Tuần lễ Du lịch Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì; Liên hoan hát Then, đàn Tính dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI tại tỉnh; Giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh phúc”… Đồng thời, tôn vinh các nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu; xây dựng cơ chế, chính sách để các nghệ nhân phổ biến, truyền dạy cho thế hệ trẻ. Việc đưa kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào giảng dạy trong các trường học đã trở thành nề nếp, góp phần tạo hứng thú cho học sinh đến trường, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân được nâng lên; khuyến khích phát triển các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, gắn phát triển thị trường lao động, doanh nghiệp cũng có bước khởi sắc. Đời sống người dân vùng sâu, xa được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Bộ mặt nông thôn có những đổi thay đáng kể. Phong trào xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả.

Năm mới đến, mang theo biết bao niềm hy vọng cũng như quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Vì lẽ đó, thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh tiếp tục được xác định: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh, của đất nước; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết về Tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh trong năm 2019.

Tin tưởng rằng, với những đường hướng đúng đắn và sự đồng thuận của lòng người, tỉnh ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng quê hương vùng cao Hà Giang ngày càng ấm no, hạnh phúc, vững vàng nơi địa đầu Tổ quốc!

TRIỆU TÀI VINH

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH

khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Chìa khóa" giảm nghèo bền vững

Xuân 2019 - Đào tạo nghề và giải quyết việc làm là nhiệm vụ quan trọng, giúp người lao động có được "cần câu" để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững. Với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đang gặt hái được nhiều thành công; trao thêm nhiều cơ hội cho người dân vươn lên làm chủ cuộc sống.

04/02/2019
Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

Xuân 2019 - Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh năm qua được BTV Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, chú trọng và tập trung lãnh đạo. Từ các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của T.Ư, BTV Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể; trong đó, xác định rõ các nhóm giải pháp triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, lấy việc rèn luyện đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và trình độ năng lực đội ngũ cán bộ...

04/02/2019
Xuân sớm nơi đầu sóng

Xuân 2019 - Cánh én đan ngang trời, hoa đào, hoa mai đua thắm báo hiệu mùa Xuân đang đến. Một mùa Xuân ấm áp, an lành đang về trên khắp đất nước Việt Nam. Thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) - nơi mùa Xuân đến sớm, quân và dân trên đảo đang hòa mình vào các hoạt động văn hóa đón chào năm mới, vui đón Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy. Quân và dân trên huyện đảo Trường Sa luôn tâm niệm, khi có những chuyến tàu Hải quân từ đất liền ra thăm, chúc Tết...

04/02/2019
Trung tâm KHKT Giống cây trồng Đạo Đức "Ươm mầm" no ấm

Xuân 2019 - Trong cái nắng hanh vàng của một ngày cuối Thu, trước thảm gió thổi bồng lên sóng lúa trên cánh đồng của Trung tâm Khoa học kỹ thuật (KHKT) Giống cây trồng Đạo Đức, hương lúa chất lượng cao Japonica ĐS1, ĐS3 và các giống lúa đặc sản bay ngát cả một vùng quê trù phú trong thời điểm chuẩn bị thu hoạch vụ Mùa. Đây là cánh đồng mà trung tâm dùng để khảo nghiệm, phục tráng, nhân giống các loại lúa năng suất, chất lượng cao để bổ sung, hoàn thiện bộ cơ cấu giống lúa...

04/02/2019