Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

08:41, 04/02/2019

Xuân 2019 - Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh năm qua được BTV Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, chú trọng và tập trung lãnh đạo. Từ các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của T.Ư, BTV Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể; trong đó, xác định rõ các nhóm giải pháp triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, lấy việc rèn luyện đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và trình độ năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với phát huy vai trò “hạt nhân” lãnh đạo của cấp ủy làm khâu then chốt”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm HTX May mặc xã Phố Cáo (Đồng Văn).	Ảnh: DUY TUẤN
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm HTX May mặc xã Phố Cáo (Đồng Văn). Ảnh: DUY TUẤN

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra; công tác xây dựng, củng cố TCCSĐ được BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực: Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn phương thức lãnh đạo, cách thức ra nghị quyết, nâng cao chất lượng hoạt động của các TCCSĐ, trước hết là chất lượng hoạt động của BCH, BTV cấp ủy… thông qua việc phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy giám sát thường xuyên tới tận cấp cơ sở, cấp ủy huyện/thành phố xuống tận chi bộ thôn bản; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên với cách làm đổi mới (chấm điểm đánh giá các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đánh giá sự quyết liệt của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…). Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy phù hợp điều kiện thực tế mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; đổi mới cách ra nghị quyết của các cấp ủy theo hướng cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 17.5.2016 của BTV Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cấp ủy viên các cấp”, ban hành và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 24.11.2018 của BTV Tỉnh ủy “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; xây dựng Kế hoạch và lãnh đạo thực hiện có chất lượng việc bồi dưỡng đội ngũ chi ủy viên chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (nhiệm kỳ 2017 – 2020); tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng chi ủy viên; làm tốt việc đôn đốc, giám sát chi ủy viên tự nghiên cứu, học tập; kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những, hạn chế trong quá trình tổ chức các lớp bồi dưỡng chi ủy viên… Qua đó, chất lượng sinh hoạt cấp ủy cơ sở và chi bộ có sự chuyển biến rõ rệt, dân chủ trong Đảng được mở rộng, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; phát huy tốt trí tuệ tập thể trong quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ từng bước được nâng lên. Đến hết tháng 11.2018, toàn Đảng bộ tỉnh có 850 TCCSĐ, trong đó Đảng bộ cơ sở là 315, chi bộ cơ sở 535.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm mô hình trồng khảo nghiệm cây Đương quy tại thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn) . 	           		    Ảnh: VĂN QUÂN
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm mô hình trồng khảo nghiệm cây Đương quy tại thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn) . Ảnh: VĂN QUÂN

Xác định đúng tầm quan trọng, đảm bảo sự phát triển có tính kế thừa, các cấp ủy đã lãnh, chỉ đạo tốt công tác kết nạp đảng viên mới. Ngay từ đầu năm, đã xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ, mục tiêu và tập trung lãnh, chỉ đạo chặt chẽ. Đến nay, toàn Đảng bộ có trên 68.000 đảng viên, riêng năm 2018 đã kết nạp mới được hơn 1.600 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp trong độ tuổi thanh niên, có trình độ học vấn phổ thông, trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học tăng so với những năm trước; việc kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng, từng bước được trẻ hóa, đáp ứng yêu cầu lực lượng cán bộ kế cận...

Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên hàng năm được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh năm sau cao hơn năm trước. Đảng viên được giới thiệu về giữ mối liên hệ với cấp ủy và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp về xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Điều này được thể hiện sinh động trong tổng số 48 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018 đề ra, có 30 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt (chiếm 62,5%).

Bước sang năm 2019, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế, BTV Tỉnh ủy xác định: Tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở; công tác đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trong quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên các cấp. Ban hành và triển khai thực hiện Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ; sơ kết, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của T.Ư, của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án và Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII) của Đảng trong toàn tỉnh và Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NGUYỄN MẠNH DŨNG (Phó Bí thư Tỉnh ủy)

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nâng cao tầm vóc đàn gia súc

Xuân 2019 - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh xác định trâu, bò là những con thế mạnh, chủ lực; là một trong những giải pháp giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững. Chính vì vậy, tỉnh ta có nhiều chính sách khuyến khích phát triển đàn trâu, bò, đặc biệt chăn nuôi theo hướng hàng hóa và hỗ trợ công tác thụ tinh nhân tạo (TTNT), cải tạo tầm vóc đàn đại gia súc.

 

31/01/2019
Đồng Văn xây dựng hình ảnh cán bộ gương mẫu, vì dân

Xuân 2019 - Thực hiện Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát "Nói đi đôi với làm" đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, ngành và đơn vị trong tỉnh, BTV Huyện ủy Đồng Văn đã cụ thể hóa từng nội dung, ban hành hướng dẫn việc đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo diện cấp ủy quản lý thuộc Đảng bộ huyện...

30/01/2019
Xuân về Đơn vị 27

Xuân 2019 - Những ngày này đến với Đơn vị 27 Tăng – thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh), chúng tôi thật sự ấn tượng trước cảnh quan môi trường khá khang trang, xanh, sạch, đẹp của đơn vị. Là đơn vị kỹ thuật, được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác sử dụng hệ thống xe thiết giáp phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác, lãnh đạo chỉ huy đơn vị đề ra nhiều biện pháp đồng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

30/01/2019
Xứng đáng "Người vợ đảm"

Xuân 2019 - Được ví như một "Người vợ đảm" của huyện Bắc Mê, trong năm qua Phòng Tài chính - Kế hoạch (TC-KH) đã giúp huyện cân đối thu chi, tham mưu, hoạch toán các khoản kinh phí, góp thêm phần vào sự phát triển bền vững của huyện. Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, ngay từ đầu năm phòng TC-KH đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm của tập thể và các cá nhân. Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, tập thể phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. 

03/02/2019