Đời sống nhân dân nhìn từ hệ thống an sinh xã hội

Thứ Tư, 15/09/2021, 14:40 (GMT+7)

BHG - Những quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội cùng bước tiến vượt bậc trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) đã cộng hưởng để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

Nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Hà Giang chăm sóc sức khỏe người bệnh.
Nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Hà Giang chăm sóc sức khỏe người bệnh.

BHXH, BHYT là 2 chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, trở thành trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội để góp phần thực hiện công bằng xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế. Ngay sau khi Bộ Chính trị khóa XI ban hành Nghị quyết số 21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, giai đoạn 2012 – 2020, tỉnh ta đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đưa Nghị quyết số 21 vào cuộc sống.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của T.Ư liên quan đến chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt, HĐND tỉnh ban hành 2 nghị quyết quan trọng về hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số đối tượng; trong đó, hỗ trợ 100% cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên; 20% trên tổng số tiền phải đóng của đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình. Chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT từ ngân sách tỉnh đã tạo điều kiện cho nhiều người dân, nhất là hộ có điều kiện kinh tế khó khăn tham gia BHYT, góp phần giảm số hộ nghèo và cận nghèo do thiếu hụt về tiêu chí Y tế theo quy định của chuẩn nghèo đa chiều. Cùng với sự ra đời của chính sách, các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và phát triển KT-XH để người dân thấy được quyền lợi của mình, tự nguyện tham gia BHXH, BHYT.

Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có trên 871,4 nghìn người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 98,28% (vượt 0,08% chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao). Trong đó, gần 691 nghìn đối tượng (người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo…) được cấp thẻ BHYT do ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT. Ngoài ra, hơn 12,7 nghìn đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình được ngân sách hỗ trợ đóng 20% mệnh giá thẻ BHYT. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác khám, chữa bệnh BHYT, lĩnh vực y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới khám, chữa bệnh ở các tuyến được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất theo hướng hiện đại. Số giường bệnh viện thực kê bình quân đạt 45,1 giường/10.000 dân, tăng 1,72 lần so với năm 2012. Đồng thời, chất lượng nhân lực y tế được cải thiện; công tác cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế để phục vụ khám, chữa bệnh BHYT thường xuyên được đảm bảo; người bệnh hạn chế phải chuyển tuyến T.Ư, giúp giảm gánh nặng về kinh tế. Năm 2012, toàn tỉnh có trên 700.000 lượt người được khám, chữa bệnh BHYT với tổng chi phí 297 tỷ đồng thì năm 2020 có hơn 869 nghìn lượt người với tổng chi phí gần 669 tỷ đồng.

Cùng với kết quả trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường cải cách hành chính (CCHC), thường xuyên rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực của ngành Y tế, BHXH. Trong đó, trọng tâm là rà soát các TTHC đã ban hành, công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận “một cửa” các huyện, thành phố. Qua đó, giúp doanh nghiệp, người lao động và nhân dân tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục, không phải đi lại nhiều lần. Tổng số TTHC của ngành BHXH được cắt giảm từ 27 xuống còn 25 TTHC. Hiện nay, ngành đã triển khai tích hợp 41 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công ngành BHXH. Mặt khác, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thu, sổ thẻ, giải quyết chính sách, tài chính kế toán. Ấn tượng trong đó, hệ thống thông tin giám định BHYT được kết nối với 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT từ tuyến xã đến tỉnh. Qua hệ thống, hầu hết các quy trình nghiệp vụ có thể tự động hóa, giúp nâng cao chất lượng công tác giám định, giảm hàng trăm giờ làm việc của cán bộ. Đồng thời, góp phần minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan, nhất là nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng quỹ BHYT…

Chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chủ yếu của hệ thống chính sách an sinh xã hội. Và nay, tỉnh ta tiếp tục nâng cao vai trò, đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện nghị quyết, các chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Đồng thời, nâng cao năng lực, đổi mới tác phong, lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT…

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

.