Tạo "kế sinh nhai" cho người lao động

Thứ Năm, 09/07/2020, 12:42 (GMT+7)

BHG - Đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ tới thị trường lao động (LĐ) và ảnh hưởng tới sinh kế của hàng chục nghìn LĐ trên địa bàn tỉnh. Nhưng với quyết tâm tạo “kế sinh nhai” cho người LĐ nên trong 6 tháng đầu năm đã có 10.243 người được giải quyết việc làm.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, cung cấp thông tin tuyển dụng lao động.                              Ảnh: PHẠM HOAN
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, cung cấp thông tin tuyển dụng lao động. Ảnh: PHẠM HOAN

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức các hoạt động giao dịch, hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm của Trung tâm. Mặt khác, các doanh nghiệp tiết giảm sử dụng LĐ hoặc hạn chế sản xuất gây mất việc, ảnh hưởng đến thu nhập của người LĐ – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bùi Văn Lựa, cho biết. Trước thực trạng đó, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch giới thiệu việc làm từ trực tiếp sang gián tiếp thông qua website, phỏng vấn online, tư vấn qua mạng xã hội, treo thông báo tuyển dụng… Thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin người LĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức được 36 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm với 6.000 người tham dự. Qua đó, giới thiệu được 750 LĐ đi làm việc tại các doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh... Triển khai tuyên truyền, phát tài liệu, tờ rơi cho trên 1.000 LĐ diện hộ nghèo, cận nghèo được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ; tiếp nhận, giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 840 người LĐ; kết hợp khai thác nhu cầu tìm việc của những người đến làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và đối tượng LĐ tự do. Từ đó, xây dựng cơ sở dữ liệu về cung, cầu LĐ, thúc đẩy hoạt động giao dịch việc làm, tạo thuận lợi để người LĐ tiếp cận, tìm kiếm việc làm phù hợp.

Song song với đó, Sở Lao động - TBXH đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường LĐ, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền. Chủ động cung cấp thông tin, nhất là tình hình thực hiện lĩnh vực LĐ theo hướng công khai, minh bạch; khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tích cực đào tạo, đào tạo lại cho người LĐ, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường.

Mặt khác, các địa phương cũng tích cực rà soát nhu cầu của người LĐ, phối hợp với các cơ sở dạy nghề tổ chức các lớp ngắn hạn. Đồng chí Nguyễn Văn Đỉnh, Trưởng phòng Lao động - TBXH huyện Yên Minh, cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã giải quyết việc làm cho gần 2.000 người, trong đó, làm tại địa phương 492 LĐ, làm việc ngoài tỉnh và xuất khẩu gần 1.500 LĐ. Hiện nay, huyện tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề; thường xuyên phối hợp, rà soát, điều chỉnh các lớp dạy nghề và ngành nghề phù hợp với nhu cầu thực tế. Cùng với việc tăng cường kết nối thông tin thị trường LĐ, từ nguồn vốn Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm huyện đã triển khai 10 dự án với kinh phí trên 1 tỷ đồng…

Theo thống kê của Sở Lao động - TBXH, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 10.243 người; trong đó, LĐ tại địa phương 5.497 người, đi làm việc ngoài tỉnh 4.746 người.

VŨ THÙY LINH (Trường Chính trị tỉnh)

.