Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 4

Thứ Sáu, 21/06/2019, 15:51 (GMT+7)

BHG - Sáng 21.6, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 4, khóa XVI ( mở rộng), nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm đánh giá hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019…

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công đoàn các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Đại hội Công đoàn tỉnh đến đoàn viên, người lao động. Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 90 năm xây dựng và phát triển” và được 100% các cấp Công đoàn, đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động được quan tâm. Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, nhà ở Mái ấm Công đoàn được triển khai có hiệu quả… Kết quả, có gần 2.000 đoàn viên được hưởng từ Chương trình bán hàng giảm giá cho đoàn viên theo thỏa thuận của Tổng Liên đoàn; 45 đoàn viên đang gặp khó khăn về nhà ở được xét hỗ trợ làm nhà…

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các phong trào thi đua trong các cấp Công đoàn phát động như: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động tổ chức Công đoàn đã tác động tích cực đến thực hiện nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, các cấp Công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, người lao động. Tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm 90 năm, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Nâng cao chất lượng Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương nhất là phong trào chung sức xây dựng Nông thôn mới, chung tay vì người nghèo… Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn trong doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao năm 2019.

                                      Tin, ảnh: My Ly

.