Toàn tỉnh có 236 trường học đạt chuẩn Quốc gia

Thứ Tư, 26/08/2020, 10:08 (GMT+7)

BHG - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 30% số trường học đạt chuẩn Quốc gia. Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, hàng năm UBND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực, hiệu quả: Huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy; chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại học sinh phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quán lý, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp; duy trì sỹ số học sinh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong giáo dục; chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Trường Mầm non Sao Mai (TP. Hà Giang) đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.
Trường Mầm non Sao Mai (TP. Hà Giang) đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Đến nay, toàn tỉnh có 236/616 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 38,31%; trong đó có 90 trường mầm non, 79 trường tiểu học, 58 trường THCS, 9 trường THPT. Dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 42%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI 12%, tăng 20,7% so với năm 2015. Việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia góp phần từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN

.