123
Hội Thảo lấy ý kiến xây dựng chính sách Du lịch Hà Giang Hội nhập và phát triển - Báo Hà Giang điện tử

Hội Thảo lấy ý kiến xây dựng chính sách Du lịch Hà Giang Hội nhập và phát triển

Thứ Ba, 18/04/2017, 11:07 (GMT+7)

BHG - Ngày 17.4, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng chính sách Du lịch Hà Giang hội nhập và phát triển. Các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh dạo các sở, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo lấy ý kiến xây dựng chính sách Du lịch Hà Giang hội nhập và phát triển.
Toàn cảnh Hội thảo lấy ý kiến xây dựng chính sách Du lịch Hà Giang hội nhập và phát triển.

Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14.6.2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2006. Sau 10 năm thực hiện Luật Du lịch đã có nhiều tác động tích cực và hiệu quả đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và sự phát triển của ngành Du lịch. Tại kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIV Quốc hội đã xin ý kiến các vị Đại biểu Quốc hội tiếp thu, chỉnh sửa. Dự thảo luật lần này có 9 Chương, 83 Điều. Với mục đích phát huy kiến thức, kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực và các cán bộ trực tiếp thực hiện các công việc có liên quan đến điều chỉnh của Luật khi ban hành. Đảm bảo các nội dung Đại biểu Quốc hội tiếp thu và tham gia ý kiến tại Quốc hội thiết thực, hiệu quả phù hợp với thực tiễn. Thông qua Hội thảo tập hợp được các dữ liệu phục vụ các Đại biểu Quốc hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đại diện cho mong muốn của cử tri đối với các nội dung của Luật, đồng thời nghiên cứu những giải pháp để hoàn thiện cơ chế, chính sách giúp phát triển ngành Du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Là một tỉnh biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang có lợi thế về du lịch, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã coi du lịch là trọng điểm trong phát triển, đây là ngành công nghiệp không khói. Vì vậy, tỉnh Hà Giang đã xây dựng nghị quyết về đẩy mạnh phát triển du lịch Hà Giang; phát triển Văn hóa gắn với Du lịch, giai đoạn 2013-2020; Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Giang, quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang về: Ưu đãi, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để phát triển du lịch; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch và khu nghỉ dưỡng phục vụ du lịch; hỗ trợ đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng đạt chuẩn du lịch; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển kinh tế du lịch Hà Giang trong mối liên kết với các tỉnh khu vực Đông Bắc, Tây Bắc và Vân Nam (Trung Quốc)…

Đa số các đại biểu dự hội thảo đều đồng tình với Dự Thảo Luật du lịch (sửa đổi) và báo cáo đánh giá tác động đối với dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), đồng thời đề xuất Luật Du lịch (sửa đổi) cần điều chỉnh cho hợp lý với tình hình thực tế hiện nay của các địa phương trong việc cải cách thủ tục hành chính. Đối với tỉnh Hà Giang có những đề xuất như: Cần có cơ chế, chính sách cũng như đầu tư nguồn lực phát triển du lịch đối với các tỉnh có điều kiện khó khăn như tỉnh Hà Giang.

Tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà tổng hợp các ý kiến thảo luận của các đại biểu và cho rằng: Luật Du lịch (sửa đổi) cần có quy định, chính sách cụ thể về khu du lịch, điểm du lịch, quy hoạch khu du lịch Quốc gia. Cần có quy định cụ thể về vấn đề phân cấp, ủy quyền quản lý. Công tác quản lý nhà nước về du lịch giữa ngành và cấp cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn để du lịch thực sự là một ngành kinh tế mũi nhọn.

Tin, ảnh: Phi Anh

.