Quyết định về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Highland

Thứ Tư, 06/07/2016, 16:40 (GMT+7)

HGĐT – Ngày 5.7.2016, Báo Hà Giang nhận được Quyết định số 1446/QĐ – UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Qúy ký, về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Highland, trực thuộc Công ty cổ phần dịch vụ và phát triển cộng đồng cao nguyên. Báo Hà Giang Điện tử đăng toàn văn Quyết định.

 

.