Tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, đăng ký xe máy điện, mô tô điện

Thứ Sáu, 20/05/2016, 15:07 (GMT+7)

BHG- Ngày 19.5, Báo Hà Giang nhận được công văn số 30/BATGT, ngày 17.5.2016 của Ban an toan giao thông tỉnh Hà Giang về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, đăng ký xe máy điện, mô tô điện. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung công văn này.

 

.