Phối hợp thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Thứ Tư, 25/05/2016, 09:38 (GMT+7)

BHG- Ngày 25.5, Báo Hà Giang nhận được công văn số 383/LĐTBXH-VLATLĐ, ngày 23.5.2016 của Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang về việc phối hợp thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung công văn này.

 

 

 

 

 

 

.