Hà Giang

Không có lực lượng chính trị nào có thể thay thế sự lãnh đạo của Đảng ở nước ta

09:43, 17/05/2022

BHG - Mục tiêu hàng đầu và xuyên suốt của các thế lực thù địch là chống phá và làm suy yếu Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, tiến hành tác động, phá hoại nội bộ Đảng, làm giảm uy tín, đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, dù có sử dụng “trăm phương nghìn kế”, các thế lực thù địch cũng không thể phủ nhận được sự thật hiển nhiên về niềm tin của nhân dân đồng lòng đi theo Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, với những thành tựu to lớn đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận cả trên phương diện lý luận, thực tiễn và lịch sử.

Từ khi ra đời cho đến nay, ĐCSVN đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. ĐCSVN là Đảng duy nhất lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, đưa cả nước đi lên CNXH. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, công cuộc đổi mới đã thu được nhiều thắng lợi: Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Đạt được thành tựu đó, có nhiều lý do, song trên hết là Đảng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc, che chở và xây dựng. Hơn 92 năm đi theo Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân Việt Nam nhận rõ hơn ai hết, ngoài ĐCSVN, không có một lực lượng, một tổ chức nào có thể đại diện chân chính cho lợi ích của mình.

Thực tế cách mạng Việt Nam cho thấy, sự lãnh đạo của ĐCSVN đối với đất nước là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, là ý nguyện của nhân dân. Vì thế, các tầng lớp nhân dân mong muốn Đảng luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, không chia sẻ quyền lực với các lực lượng khác trong vai trò cầm quyền của mình. Bởi đó là nguyên tắc được hiến định và là một kết quả tất yếu của lịch sử cách mạng Việt Nam, không thể thay đổi

Tuy nhiên, trong lãnh đạo Đảng có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm nghiêm trọng. Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Nhưng, một số kẻ thù địch, cơ hội chính trị lại không thấy hoặc cố tình lờ đi điều ấy, hơn thế, họ còn thổi phồng những khuyết điểm, sai lầm của Đảng và quy kết Đảng không đủ năng lực lãnh đạo trong điều kiện mới của đất nước. Rõ ràng đây là một sự xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, nhằm kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.

Song, trong bất cứ tình huống nào thì tuyệt đại đa số nhân dân mong muốn Đảng tự chỉnh đốn, khắc phục các khuyết điểm, yếu kém để hoàn thành sứ mệnh của mình là lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Và để xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân, Đảng đã đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong, vai trò của Đảng cầm quyền và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới: Đảng nắm quyền, thực hiện sứ mệnh lãnh đạo xã hội, lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo nhân dân, để đạt được mục tiêu cách mạng mà Đảng và dân tộc đều đồng thuận.

Hán Văn Toàn (Trường Sỹ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

UBND tỉnh công bố quyết định về công tác cán bộ
BHG - Chiều 16.5, UBND tỉnh tổ chức Công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự buổi công bố có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.
16/05/2022
Công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ
BHG - Sáng 16.5, tại huyện Mèo Vạc, Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Huyện ủy Mèo Vạc…
16/05/2022
Đoàn ĐBQH khóa XV làm việc với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Giang
BHG - Chiều 16.5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lý Thị Lan, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh.
16/05/2022
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
BHG  -  Ngày 26.4.2022, Tỉnh ủy ban hành văn bản số 225-KH/TU về Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nắm rõ nội dung tác phẩm, nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam...
16/05/2022