Hà Giang

Những thành quả và định hướng lớn trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

07:50, 31/01/2022

Xuân 2022 - Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm thực sự khó khăn với cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng. Thiên tai, dịch bệnh trên người và gia súc diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư với biến chủng mới lây lan rất nhanh, khó kiểm soát, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển KT-XH và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, tỉnh ta đã nỗ lực tập trung tháo gỡ khó khăn, đạt và vượt 11/17 chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với quyết tâm đổi mới đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tỉnh ủy đã ban hành và lãnh đạo triển khai thực hiện từng bước có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm gia đình được Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” hỗ trợ giống gia súc tại xã Lũng Pù (Mèo Vạc).	 			     Ảnh: Nhật Linh
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm gia đình được Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” hỗ trợ giống gia súc tại xã Lũng Pù (Mèo Vạc). Ảnh: Nhật Linh

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới và phát triển, xác định vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng, Tỉnh ủy đã chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/9/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; nhận thức về vị trí, vai trò của Chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng lên; chế độ sinh hoạt Chi bộ được duy trì nền nếp, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh ngại va chạm “dĩ hòa vi quý”, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đặc biệt, trong những ngày cam go khống chế dịch bệnh Covid-19, các cấp ủy Đảng đã phát huy tốt vai trò của Chi bộ thôn bản, tổ dân phố và vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; vận động sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của người dân, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch, các khu cách ly, khu phong tỏa... Vì vậy, dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hà Giang và một số huyện đã kịp thời được khống chế, ngăn chặn.

Thăm mô hình cải tạo vườn tạp tại xã Phương Độ (thành phố Hà Giang). 
					Ảnh: VN
Thăm mô hình cải tạo vườn tạp tại xã Phương Độ (thành phố Hà Giang). Ảnh: VN

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy trong nội bộ các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; quyết định thôi thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ, thôi thí điểm chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng thời là Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; thành lập 11 đoàn công tác theo dõi chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các Đảng bộ huyện, thành phố trực thuộc Tỉnh ủy; thành lập 2 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, đánh giá công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị đối với 11 Đảng bộ huyện, thành phố. Đồng thời, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề, chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Qua đó, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 1.571 cuộc/662 tổ chức Đảng và 1.732 đảng viên, có 384 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; giám sát 1.274 cuộc đối với 683 tổ chức Đảng và 1.545 đảng viên, thi hành kỷ luật 2 tổ chức và 187 đảng viên, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát hiện, xử lý nhiều cán bộ, đảng viên trong đó có nhiều cán bộ quản lý các cấp.

Thăm gia đình Chủ tịch Hội Nghệ nhân dân gian xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì).					Ảnh: VN
Thăm gia đình Chủ tịch Hội Nghệ nhân dân gian xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì). Ảnh: VN

Cùng với đó, công tác dân vận của hệ thống chính trị luôn được quan tâm chỉ đạo toàn diện. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, tập trung tháo gỡ những vấn đề bức xúc, nảy sinh ngay tại cơ sở. Thực hiện tốt chính sách dân tộc; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác vận động quần chúng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tham gia Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; chú trọng các hoạt động ở cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp, phát huy vai trò đại diện hợp pháp cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh được phát huy, góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết các dân tộc. Công tác giám sát, phản biện xã hội có chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, nhân dân các dân tộc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra công tác quy hoạch thị trấn Yên Bình (Quang Bình).                    Ảnh: VN
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra công tác quy hoạch thị trấn Yên Bình (Quang Bình). Ảnh: VN

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2021 đã góp phần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta kiên cường vượt qua khó khăn, thách thức. Bước sang năm 2022 với nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen, Đảng bộ tỉnh Hà Giang tiếp tục xác định tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài, chống là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tham quan gian hàng các sản phẩm OCOP của huyện Mèo Vạc. 		Ảnh: VN
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tham quan gian hàng các sản phẩm OCOP của huyện Mèo Vạc. Ảnh: VN

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành và các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương; thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; thực hiện nghiêm các quy định nêu gương của Đảng, quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu, kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương, “lợi ích nhóm”.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đi đôi với xác định vị trí việc làm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm. Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Phát huy vai trò của Chi bộ thôn, bản, tổ dân phố và trách nhiệm của đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chương trình của cấp ủy đã ban hành. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có khiếu kiện kéo dài; quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Phát huy hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ  và các tổ chức chính trị - xã hội. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, nhất là công tác dân vận chính quyền các cấp. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp, đối thoại với nhân dân; tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nhân dân phản ánh. Đồng thời, phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình, những gương sáng, có sức lan tỏa trong tổ chức Đảng và xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, với những định hướng, trọng tâm của công tác xây dựng Đảng chúng ta tin tưởng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân; tiếp tục đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống, chung sức, đồng lòng quyết tâm phấn đấu xây dựng Hà Giang phát triển như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu khi Người lên thăm Hà Giang năm 1961.

 Phó Bí thư Tỉnh ủy  Nguyễn Mạnh Dũng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

10 sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2021
Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm tỉnh Hà Giang vinh dự được đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự, đã nhân lên niềm vui, nguồn động viên lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 
30/01/2022
Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong phòng, chống dịch Covid-19
Xuân 2022 - Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã vận động toàn dân tích cực phòng, chống dịch Covid-19 và tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội
30/01/2022
Chủ nghĩa xã hội - mùa Xuân của dân tộc và nhân loại
Xuân 2022 - Trên đường đi tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc đã gặp được chủ nghĩa xã hội cả về lý luận và thực tiễn ngay trong lòng chủ nghĩa tư bản
29/01/2022
Đảng bộ huyện Đồng Văn phấn đấu đạt nhiều kết quả trong năm mới
Xuân 2022 - Trong niềm hân hoan chào đón Xuân mới, trên các con đường, ngõ phố, cờ hoa rực rỡ đang khoe sắc. Một mùa Xuân mới đang về với khí thế vui tươi rộn ràng. Huyện vùng cao Đồng Văn như khoác lên mình chiếc áo mới, màu của sự thắng lợi, của niềm tin. Vượt qua những thách thức trong năm 2021, Đảng bộ huyện Đồng Văn đã xây dựng được một tập thể vững mạnh, giữ vững niềm tin đối với nhân dân, hết lòng phụng sự nhân dân; tạo thêm sức mạnh để Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện cùng nhau đoàn kết, vươn lên phát triển kinh tế.
29/01/2022