Hôm nay 30.1, Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục họp về công tác nhân sự

Thứ Bảy, 30/01/2021, 09:02 (GMT+7)

Hôm nay (30.1), Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục nghe báo cáo về việc bầu cử, danh sách ứng cử, đề cử và các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nói chuyện với các đại biểu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nói chuyện với các đại biểu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang (Ảnh: Minh Đông TTXVN)

Trước đó (ngày 29.1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Buổi sáng, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tiếp đó, tiểu ban nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Sau đó, đoàn chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Buổi chiều, đoàn chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các đoàn.

Các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đoàn chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Cuối ngày, đoàn thư ký xin ý kiến đoàn chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.

Theo: Tuoitre.vn

.